• rozwiń

PO: Podatek Religi do kasacji

Platforma Obywatelska szykuje rewolucyjna zmianę w systemie ubezpieczeń komunikacyjnych i w zasadach leczenia poszkodowanych w wypadkach samochodowych. - Myślę, że tzw. podatek Religi zostanie zniesiony w przyszłym roku - powiedział w TVN CNBC Biznes szef klubu PO Zbigniew Chlebowski.

Zlikwidowany ma zostać uchwalony przez PiS podatek Religi, czyli 12-proc. stawka, która od 1 października jest przekazywany ze składek właścicieli samochodów na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia.
- Nie może być tak, że wszyscy ubezpieczeni pokrywają koszt leczenia ofiar wypadków - uważa Chlebowski.

Szef klubu parlamentarnego Platformy uważa, że decyzja w sprawie podatku Religi zapadnie w połowie grudnia i będzie dotyczyć nie tego, czy go zlikwidować, ale kiedy.
- Wpływy z tego podatku zostały zapisane w przyszłorocznym budżecie NFZ i w przypadku rezygnacji z podatku Religi trzeba poszukać tych pieniędzy gdzie indziej - mówi.

Za co leczyć ofiary wypadków?

Jednym z pomysłów na załatanie dziury po świadczeniu Religi jest wprowadzenie płatności za szkody na wzór zachodniej Europy. W praktyce oznaczałoby to, że sprawca wypadku płaciłby za leczenie ofiary spowodowanego wypadku ze swojej polisy.

Właśnie takie rozwiązanie było proponowane przez firmy ubezpieczeniowe. Protestowały one bowiem nie przeciwko obciążaniu ich kosztami leczenia, ale przeciwko nakładaniu ryczałtu, nie popartego dokładniejszymi wyliczeniami kosztów ponoszonych na leczenie ofiar wypadków komunikacyjnych.

Natomiast likwidacja samego Podatku Religi może zostać wymuszona wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa została zaskarżona i zdaniem ekspertów jest prawdopodobne, że TK uchyli jej kluczowe zapisy.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane