• rozwiń

Pieniądze u odbiorcy po terminie? SN: Przelew ważny, nawet gdy zlecono go ostatniego dnia

Pieniądze u odbiorcy po terminie? SN: Przelew ważny, nawet gdy zlecono go ostatniego dnia
Foto: TVN 24 Foto: Jeżeli licytant w ostatnim dniu terminu zapłaty złoży polecenie przelewu, to termin do zapłaty będzie zachowany

Sąd Najwyższy podjął w czwartek uchwałę, która ma duże znaczenie dla wszystkich biorących udział w licytacjach. Z orzeczenia wynika, że osoba, która wygrała licytację, może złożyć w banku polecenie przelewu w ostatnim dniu, w którym mija termin zapłaty. Taki przelew jest ważny nawet wówczas, jeśli pieniądze zeszły z konta dzień później.


Uchwała - jak powiedział sędzia Antoni Górski - ma duże znaczenie praktyczne dla wszystkich biorących udział w licytacjach.

Podstawą dla uchwały stała się historia mężczyzny, który na licytacji komorniczej kupił mieszkanie w Szczecinie. Najpierw, żeby w ogóle móc wziąć udział w licytacji, zapłacił ponad 7 tys. zł rękojmi, a resztę, czyli ponad 50 tys. zł, miał wpłacić na konto Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w ciągu dwóch tygodni od wygrania licytacji. Później sąd na jego prośbę wydłużył mu termin do zapłaty o miesiąc.

Mężczyzna złożył w banku zlecenie przelewu brakującej kwoty w ostatnim dniu terminu wyznaczonego przez sąd, ale pieniądze zostały zaksięgowane na koncie sądu dopiero następnego dnia. Z tego powodu szczeciński sąd uznał, że mężczyzna spóźnił się z zapłatą i pozbawił go możliwości kupienia zlicytowanego mieszkania, zwracając mu wpłacone 50 tys. zł.

Zażalenie rozpatrzone pozytywnie

Licytant złożył zażalenie na to postanowienie do Sądu Okręgowego w Szczecinie, ale sąd stwierdził, że w tej sprawie istnieją poważne wątpliwości i zwrócił się do Sądu Najwyższego o ich rozstrzygnięcie.

Sąd Najwyższy podjął w czwartek uchwałę, z której wynika, że jeżeli licytant w ostatnim dniu, w którym ma zapłacić cenę za wylicytowaną rzecz, złoży polecenie przelewu, to termin do zapłaty będzie zachowany.

SN nie uzasadnił swojej uchwały. Uzasadnienie przedstawi na piśmie.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane