• rozwiń

Państwo sprawdzi, ile ma ziemi

Państwo w końcu dowie się, ile i które nieruchomości do niego należą. Ma to umożliwić ustawa, która uporządkuje księgi wieczyste i odsłoni stan posiadanego przez państwo majątku. Szczególne znaczenie będzie ona miała dla terenów poniemieckich.

Posłowie przyjęli ustawę jednogłośnie. Zakłada ona likwidację zaniedbań w księgach wieczystych, dotyczących mienia państwowego. Uporządkowanie danych ma się odbyć w trzech etapach.

Wykazy nieruchomości państwowych i komunalnych powstaną najpierw na poziomie powiatów. Następnie wojewodowie sporządzą zestawienia zbiorcze, aż wreszcie na szczeblu ministerialnym sporządzony zostanie wykaz dla całego kraju. Działania te mają pozwolić na przeprowadzenie inwentaryzacji majątku i ustalenie, ile oraz jakie nieruchomości posiada państwo.

Jak zwracają uwagę autorzy projektu, konieczność uporządkowania spraw mienia państwowego i samorządowego występuje w całym kraju, ale szczególnie ważna jest na ziemiach, które przed drugą wojną światową należały do Rzeszy Niemieckiej.

Według posłanki Anny Paluch z PiS, ustawa nie nakłada dodatkowych obowiązków na urzędy zarządzające nieruchomościami, a jedynie wprowadza egzekwowanie już istniejących obowiązków.

prm

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane