• rozwiń

Państwo będzie mogło kupić bank

Państwo będzie mogło kupić bank
Foto: TVN24 Foto: Ministerstwo Finansów ogłosiło projekty dwóch ustaw

Zagrożona utratą płynności instytucja finansowa będzie mogła się zwrócić o pomoc do państwo, a to niezwłocznie jej udzieli - przewiduje opublikowany w czwartek przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o rekapitalizacji zagrożonych instytucji finansowych. W innym projekcie ministerstwo przewiduje ułatwienie w dostępie firm do gwarancji i poręczeń państwa dla kredytów.

Projekt ustawy o rekapitalizacji instytucji finansowych przewiduje natychmiastową reakcję państwa w przypadku zagrożenia utratą płynności lub niewypłacalności instytucji finansowych poprzez udzielenie im gwarancji w formie objęcia ich akcji, obligacji lub bankowych papierów wartościowych.

Kryzys może nas chwycić za gardło

Dlaczego? "Bo skutki finansowe kryzysu są trudne do oszacowania" - uzasadniają autorzy projektu o dokapitalizowaniu instytucji finansowych potrzebę wprowadzenia takiej ustawy.

W projekcie ustawy przewidziano także, że w przypadku ustabilizowania się sytuacji instytucji finansowej (np. znalezienie nowych inwestorów) Skarb Państwa mógłby wycofać się z zaangażowania w taką instytucję.

W opinii autorów projektu ustawa mogłaby pozytywnie oddziaływać na rynek finansowy, zwłaszcza bankowy, a pośrednio także na sektor przedsiębiorstw niefinansowych i gospodarstw domowych.

"Umożliwienie podejmowania przez ministra finansów działań w celu zażegnania ryzyka utraty płynności lub niewypłacalności może spowodować bowiem zwiększenie zaufania do instytucji finansowych" - czytamy.

Firmom będzie łatwiej o kredyt

Nowelizacja ustawy o poręczeniach i gwarancjach Skarbu Państwa ułatwić przedsiębiorcom dostęp do kredytów.

"Będzie to miało pozytywny wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość" - ocenili twórcy projektu.

Projekt zakłada "jak najszerszą możliwość wykorzystywania poręczeń i gwarancji, jako instrumentów preferowanych przez banki oraz inne instytucje i podmioty gospodarcze dla zabezpieczania ryzyka finansowania i realizacji projektów służących rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw i/lub ułatwiających wykorzystywanie środków pomocy unijnej" - czytamy w projekcie.

Nowelizacja ustawy pozwoli także m.in. na rozszerzenie grupy beneficjentów korzystających z poręczeń i gwarancji oraz podwyższenie maksymalnej kwoty poręczenia.

ram

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane