• rozwiń

Optymizm resortu finansów

Optymizm resortu finansów
Foto: TVN24 Foto: Wiceminister finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska

Deficyt budżetu 2007 roku będzie niższy od planowanego, a wzrost PKB w skali roku będzie na poziomie 6,5 procent - prognozuje wiceminister finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska.

Wiceminister nie chciała szacować, o ile niższy od zapisanego w budżecie będzie tegoroczny deficyt. - Mamy lepszą sytuację w finansach niż prognozowaliśmy. W tym roku z całą pewnością jest szansa na niższy deficyt, ale jaka to będzie skala - jest trudne do przewidzenia. Jest duża niepewność co do środków z UE - powiedziała.

Po I półroczu deficyt budżetowy wyniósł 12,5-13 proc. rocznego planu wobec 48,3 proc. zapisanych w harmonogramie wykonania budżetu.

Zdaniem wiceminister, dane makroekonomiczne po dwóch miesiącach II kwartału 2007 roku wskazują, że wzrost gospodarczy nie utrzyma tempa z I kwartału i znajdzie się w przedziale 6-6,5 procent.

- Na podstawie danych za pierwsze dwa miesiące II kwartału możemy powiedzieć, że wzrost gospodarczy z całą pewnością nie osiągnie tempa z I kwartału tego roku. Według wstępnej prognozy wzrost PKB w II kwartale ukształtuje się w przedziale 6-6,5 proc. - powiedziała Katarzyna Zajdel-Kurowska.

Dodała, że dokładniejsze szacunki będą możliwe po publikacji danych czerwcowych dotyczących produkcji przemysłowej (publikowane 19 lipca) oraz sprzedaży detalicznej.

- Podtrzymujemy prognozę całoroczną na poziomie 6,5 proc. - zaznaczyła wiceminister finansów.

Mówiąc o inflacji stwierdziła, że czerwcowa prognoza 2,7 procent wynika z czynników podażowych m.in. wzrostu cen paliw i materiałów budowlanych oraz niższego spadku cen żywności.

- Spodziewamy się, że w ujęciu miesięcznym ceny paliw wzrosły o 3 procent - powiedziała wiceminister.

Ministerstwo Finansów szacuje, że inflacja w czerwcu wyniosła 2,7 proc. rok do roku, a w porównaniu do maja 2007 roku ceny wzrosły o 0,1 proc.

- Dodatkowym czynnikiem wpływającym na większą dynamikę wskaźnika CPI w czerwcu jest niższa deflacja cen żywności niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. To wszystko przekłada się na wyższy wzrost inflacji w ujęciu rocznym - dodała Zajdel-Kurowska.

Wiceminister powtórzyła, że w miesiącach letnich dynamika inflacji wyhamuje, natomiast na koniec roku przyspieszy.

W maju inflacja wyniosła 2,3 proc. rok do roku, a miesiąc do miesiąca 0,5 proc. Dane o czerwcowym wskaźniku inflacji GUS poda 13 lipca.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane