• rozwiń

"Ocean możliwości" Komisji Europejskiej

"Ocean możliwości" Komisji Europejskiej
Foto: TVN24.pl Foto: Komisja Europejska rusza z nową polityką morską

Po roku konsultacji społecznych Komisja Europejska przedstawiła swoje pomysły na lepszą koordynację działań UE na morzach w dziedzinie transportu, ochrony środowiska, rybołówstwa, turystyki i przemysłu. Hasło nowej polityki to "ocean możliwości".

- Nasza przyszłość zależy w znacznej mierze od niewykorzystanego potencjału morza - przekonywał na konferencji prasowej przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso.

Komisarz ds. rybołówstwa i polityki morskiej Joe Borg tłumaczył, że czas skończyć z sektorowym podejściem. Obecnie wszystkie aspekty problematyki morskiej są traktowane oddzielnie, a KE proponuje, by je połączyć, wzajemnie wzmacniając. - Chodzi o podejście całościowe. Naszym wspólnym celem jest uwolnienie potencjału morskiej Europy - tłumaczył komisarz.

KE chce np., by budowa portu w nadmorskiej miejscowości nie zablokowała tam rozwoju turystyki, a także, by nowe miejsca pracy w regionie nie powstawały kosztem środowiska naturalnego. Ochrona zasobów ryb ma być jednym z priorytetów. Aby nie ucierpieli na tym rybacy, KE proponuje wszechstronny rozwój terenów nadmorskich, tak by obok rybołówstwa inwestować także w turystykę, badania i rozwój, energię odnawialną albo transport. - Jest ogromny potencjał w innych dziedzinach niż rybołówstwo - przekonywał komisarz Borg.

Portugalia wzorem
Taka zintegrowana polityka morska została zapoczątkowana w Portugalii jako pierwszym kraju UE. Barroso, który jest Portugalczykiem, chce, by tamtejsze rozwiązania przenieść na grunt UE i w ten sposób zaprząc politykę morską do realizacji unijnych priorytetów: tworzenia większej liczby miejsc pracy, większego dobrobytu i zrównoważonego rozwoju.

KE zastrzega jednak, że nie chodzi o "wspólną" politykę UE sensu stricto, jak np. polityka rolna, i że działania mają opierać się na unijnej zasadzie subsydiarności. Zakłada ona, że na poziomie UE jest regulowane tylko to, co nie może być regulowane na poziomie krajowym.

Wśród narzędzi, które mają służyć nowej polityce morskiej, jest zintegrowany system monitoringu morskiego. Pozyskiwane z niego dane będą służyć zarówno do kontroli połowów, ochrony środowiska, jak i walki z nielegalną imigracją. Ma także powstać trójwymiarowa mapa wszystkich europejskich wód przybrzeżnych - Europejski Atlas Mórz.

Połowa mieszkańców UE żyje w regionach nadmorskich, nie dalej niż 50 kilometrów od brzegu. Morza zapewniają 3-5 proc. PKB Unii Europejskiej.

bgr

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane