• rozwiń

O etatach zapomnijmy. Zgodnie z pakietem...

O etatach zapomnijmy. Zgodnie z pakietem...
Foto: sxc.hu Foto: Stałe zatrudnienie na podstawie pełnej umowy o pracę to też przywileje

Masz terminową umowę o pracę i liczysz na stałe zatrudnienie w swojej firmie? Nic z tego. A to "dzięki" ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu, zaproponowanej przez rząd i podpisanej w czwartek przez prezydenta - zauważa "Rzeczpospolita".

- Rok temu podpisałam drugą umowę na czas określony. Szef obiecał, że we wrześniu podpiszemy trzecią, na stałe. Teraz się wycofuje. Powiedział mi wprost, że umowa na czas nieokreślony nie będzie wchodziła w grę, gdy ustawa wejdzie w życie. Jestem zbulwersowana – żali się "Rz" Joanna T. z Warszawy.

Pakiet antykryzysowy ma obowiązywać do końca grudnia 2011 r. i pozwala zawierać umowy terminowe w nieskończonej liczbie pod warunkiem, że takie zatrudnienie nie przekroczy ogółem 24 miesięcy. Nie precyzuje jednak, czy chodzi o kontrakty zawierane w okresie obowiązywania pakietu czy też wcześniejsze.

Sławomir Paruch, kancelaria Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak

Powodem jest zawieszenie przez nową ustawę jednej z zasad kodeksu pracy, zgodnie z którą trzecia umowa na czas określony przekształca się automatycznie w bezterminową.

Ustawa i nowela?

Gdyby tego było mało, ustawodawca pozwolił zawierać umowy terminowe na dwa lata, ale nie zastrzegł żadnych sankcji dla tych, którzy nie będą przestrzegali tego obowiązku. Luka ta pozwoli pracodawcy zawieranie krótkoterminowych umów w nieskończoność, pisze "Rzeczpospolita".

Niedociągnięcia te dostrzega minister pracy Jolanta Fedak, która zapowiedziała, że jeśli pracownicy będą przez nowe prawo mieli kłopoty, to niewykluczona jest nowelizacja przepisów, nawet już we wrześniu.

Uzasadnić zwolnienia

Stałe zatrudnienie na podstawie pełnej umowy o pracę to też przywileje. Umowa bezterminowa zapewnia bowiem dłuższy okres wypowiedzenia oraz pewność, że zwolnienie musi zostać uzasadnione.

Umowy na czas określony są częścią tzw. pakietu antykryzysowego, który stworzył rząd, a podpisał w czwartek prezydent. Zapewnia on pomoc firmom, które wpadły w kłopoty wskutek kryzysu finansowego. Poza liberalizacją zasad kodeksu pracy, firmy otrzymają wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub ze środków Funduszu Pracy. Z pieniędzy tych będą mogły utrzymać miejsca pracy. Jest warunek: spadek ich obrotów wobec poprzednich lat o co najmniej 25 proc.

Ustawa zacznie obowiązywać w drugiej połowie sierpnia. Dodatkowo w ustawie znalazły się zapisy proponujące elastyczny czas pracy i wydłużające okresy rozliczeniowe.

sm/sk/k

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane