• rozwiń

Nowy tydzień. Dane o PKB i ustawa o promocji zatrudnienia

Nowy tydzień. Dane o PKB i ustawa o promocji zatrudnienia
Foto: Shutterstock Foto: Ostatni tydzień maja to kilka ważnych danych z gospodarki

W ostatnim tygodniu maja GUS poda kilka ważnych danych, m. in. wstępny szacunek PKB za I kwartał tego roku. Obowiązywać zaczyna też nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia.

Poniedziałek

Przedsiębiorcy muszą pamiętać o rozliczeniu m. in. VAT-9M, VAT-8 i VAT-7 za poprzedni miesiąc. Główny Urząd Statystyczny pokaże informację o sytuacji społeczno-gospodarczej w kwietniu.

 

Wtorek

Zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia. Ustawa podpisana przez prezydenta pod koniec kwietnia ma usprawnić działanie urzędów pracy. Pozwala ona m.in. na premiowanie urzędów pracy za osiągane efekty oraz organizowanie programów dla młodych bezrobotnych. Daje też pracodawcom szansę na obniżenie kosztów pracy - przewiduje dofinansowanie za zatrudnianie osób młodych i w wieku 50+.

GUS poda wskaźniki cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał. Z kolei Europejski Bank Centralny opublikuje skonsolidowany raport finansowy Eurosystemu.

 

Środa

EBC poda dane o sytuacji monetarnej w strefie euro, w tym bilans instytucji finansowych strefy euro.

 

Czwartek

GUS poda wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych z podziałem na województwa w I kwartale.

 

Piątek

Narodowy Bank Polski poda tego dnia dane na temat oczekiwań inflacyjnych konsumentów w maju. Piątek to ważny dzień też w kalendarzu publikacji GUS. Na godz. 10.00 zaplanowana jest konferencja prezesa Urzędu, na której poznamy wstępny szacunek PKB w I kwartale. GUS poda też dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu z podziałem na województwa w I kwartale.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane