• rozwiń

Nowy tydzień. Dane GUS i wskaźniki PMI

Nowy tydzień. Dane GUS i wskaźniki PMI

W nowym tygodniu czekamy na sporo danych GUS z polskiej gospodarki. Ciekawe mogą okazać się też wskaźniki PMI z kilku krajów.

Poniedziałek

Główny Urząd Statystyczny poda dane na temat przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu; dane o cenach produktów rolnych w kwietniu; informacje z budownictwa mieszkaniowego w kwietniu.

Eurostat opublikuje zestawienie danych o produkcji przemysłowej w UE za marzec.

Wtorek

Jednodniowe, niedecyzyjne posiedzenie odbędzie Rada Polityki Pieniężnej. Najbliższe posiedzenie Rady, na którym podejmie ona decyzję ws. wysokości stóp procentowych odbędzie się w dniach 2-3 czerwca.

GUS poinformuje nas o dynamice produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w kwietniu oraz o zmianach cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale; poda też wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej (kwiecień).

Środa

Mija termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych. Przedsiębiorcy powinni pamiętać też o zapłacie zaliczki na podatek dochodowy.

Europejski Bank Centralny zaprezentuje dane miesięcznego bilansu płatniczego w strefie euro.

Czwartek

GUS zaprezentuje dane o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w maju. Poznamy też nastroje wśród przedsiębiorców - PMI Japonii, Chin, Francji, Niemiec, strefy euro i USA.

Piątek

Poznamy dane GUS o koniunkturze konsumenckiej w maju oraz wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w I kwartale 2014 roku.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane