• rozwiń

Nowe propozycje podatkowe

Niższy podatek od darowanej żywności, a wyższy od gier na automatach o niskich wygranych - to m.in. propozycje, które przyjęli dziś posłowie z komisji finansów publicznych.

Zgodnie z propozycją komisji, darczyńcy mogliby płacić niższy podatek VAT w przypadku nieodpłatnego przekazywania żywności przed upływem jej terminu do spożycia. Umożliwiłoby to obniżenie podstawy opodatkowania wraz ze spadkiem wartości towarów i płacenie VAT od ich wartości rynkowej. Propozycja odnosi się do przekazywania towarów na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej. Obecnie, nawet jeśli darczyńcy przekazują nieodpłatnie czerstwy chleb, płacą podatek w takiej wysokości, jak przy sprzedaży świeżego pieczywa.

Inny przyjęty dziś przez komisję zapis zakłada, że podatnik prowadzący działalność jako osoba fizyczna może wybrać ryczałtową formę opodatkowania, jeżeli jego dochód wynosi nie więcej niż 35 tys. euro rocznie. Projekt rozpatrywanej przez komisję noweli ustawy o VAT wymienia 14 rodzajów usług, które mogą być opodatkowane ryczałtem - są to m.in. instalowanie komputerów, niektóre prace budowlane i wykończeniowe, a także naprawa sprzętu AGD.

Projekt przewiduje też wyjątki. Ryczałt nie będzie np. stosowany wobec podatników, którzy zatrudniają na umowę o pracę więcej niż dwóch pracowników lub zatrudniają podwykonawców bądź inne osoby na podstawie umów innych niż umowa o pracę. Podatki w formie ryczałtu będą mogli płacić ci podatnicy, którzy świadczą usługi wyłącznie na rzecz osób fizycznych.

Komisja zgodziła się także na podniesienie opodatkowania gier na automatach o niskich wygranych. Projekt nowelizacji ustawy o grach i zakładach wzajemnych został przedstawiony przez rząd. Podatek ten, który obecnie wynosi równowartość 125 euro miesięcznie od automatu, zgodnie z propozycją rządu ma być podniesiony do 180 euro. Przyjęcie tej zmiany powinno przyczynić się do zwiększenia wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku od gier - napisali autorzy projektu w uzasadnieniu.

W automatach o niskich wygranych wartość jednorazowej wygranej nie może być wyższa niż 15 euro, a wartość jednej stawki nie może być wyższa niż 0,7 euro.

bgr

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane