• rozwiń

Nieoczekiwany skok australijskich stóp

Zaskakująca decyzja Banku Rezerw Australii, który o 25 punktów bazowych podniósł swą główną stopę procentową. Teraz wynosi ona już 4,75 proc. Bank przedstawił podwyżkę stóp jako ruch wyprzedzający wzrost inflacji.

W komunikacie po ogłoszeniu decyzji szef australijskiego banku centralnego jako powód podniesieniu stóp procentowych wskazał na rosnącą presję inflacyjną spowodowaną wzrostem gospodarczym.

To pierwsza podwyżka stóp procentowych w Australii od 6 miesięcy. Decyzja zaskoczyła inwestorów i spowodowała umocnienie kursu australijskiej waluty.

W Australii szczególnie intensywnie rozwija się rynek wydobywczy. Firmy takie jak BHP Billiton Ltd., Rio Tinto Group i BG prowadzą w Australii duże inwestycje, tworząc przy tym coraz więcej miejsc pracy.

Australia, Polska i Słowacja są jedynymi państwami członkowskimi OECD, które w ubiegłym roku uniknęły recesji rozumianej jako spadek PKB w dwóch kolejnych kwartałach. Australia była pierwszym krajem, który podniósł swe stopy procentowe, co w październiku 2009 roku symbolicznie uznawano za "początek końca" kryzysu.

//sk/k

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane