• rozwiń

Niemcy pracują jak nigdy

Niemiecki listopadowy wskaźnik bezrobocia nie zaskakuje: 7,5 proc. to tyle samo, co w październiku. Ale liczba poszukujących pracy okazała się o 9 tysięcy niższa, niż przed miesiącem. Podano także liczbę pracujących za październik: 40,9 mln. Tylu pracujących Niemców nie było nigdy dotąd.

Stopa bezrobocia w Niemczech w listopadzie 2010 r., po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 7,5 proc. wobec również 7,5 proc. w październiku - poinformowała Federalna Agencja Pracy w Norymberdze. Wynik okazał się zgodny z oczekiwaniami.

Liczba osób poszukujących pracy spadła w listopadzie o 9 tys., po uwzględnieniu czynników sezonowych. To już 17. z kolei miesiąc spadku liczby bezrobotnych.

Liczba osób bezrobotnych wyniosła w listopadzie, po uwzględnieniu czynników sezonowych, 3,140 mln, najmniej od grudnia 1992 r., wobec 3,15 mln w poprzednim miesiącu.

- Rynek pracy korzysta dzięki dobrej koniunkturze gospodarczej - ocenił szef Federalnej Agencji Pracy Frank-Juergen Weise. Według niego w Niemczech wciąż rośnie zapotrzebowanie na siłę roboczą. Według rządowych prognoz w 2010 r. produkt krajowy brutto Niemiec wzrośnie o 3,4 proc.

//sk/k

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane