• rozwiń

Niedozwolone praktyki ubezpieczycieli. 10 mln kary od UOKiK

Niedozwolone praktyki ubezpieczycieli. 10 mln kary od UOKiK
Foto: sxc.hu Foto: UOKiK nałożył kary na trzy towarzystwa ubezpieczeniowe

Generali Życie wprowadzało swoich klientów w błąd co do zasad indeksacji składki i sumy ubezpieczenia, a Allianz Polska i Signal Iduna Polska stosowały we wzorcach umownych niedozwolone postanowienia ograniczające ich odpowiedzialność - informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd ukarał tych ubezpieczycieli grzywną o łącznej wartości ponad 10 mln zł.

UOKiK informuje, że w celu przeciwdziałania skutkom inflacji możliwa jest coroczna indeksacja składki i sumy ubezpieczenia. W związku z tym ubezpieczyciel wysyła klientom listy indeksacyjne z propozycją równoczesnego zwiększania składek i sum ubezpieczenia. "Zgodnie z prawem listy indeksacyjne nie mogą wprowadzać konsumentów w błąd" - podkreśla UOKiK.

Generali Życie

"W grudniu 2012 roku UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń Generali Życie. Podstawą była skarga konsumenta. Analiza zgromadzonego materiału wykazała, że listy, które ubezpieczyciel kierował do swoich klientów, wprowadzały w błąd" - informuje Urząd.

Zakwestionowana praktyka dotyczyła konsumentów, u których suma ubezpieczenia po indeksacji przekraczała maksymalną sumę ubezpieczenia, jaką zakład ubezpieczeń mógł danemu klientowi zaoferować. Ubezpieczonym, którzy znaleźli się w takiej sytuacji, podnoszono wyłącznie składkę, pozostawiając sumę ubezpieczenia na niezmienionym poziomie, albo kwotę przewidywanej wypłaty podwyższano o niższy wskaźnik niż składkę

"W listach wysyłanych do swoich klientów ubezpieczyciel niestety nie przekazywał pełnych informacji. W rezultacie konsument odnosił mylne wrażenie, że zarówno suma ubezpieczenia, jak i składka były indeksowane o ten sam procent. Urząd szacuje, że praktyka mogła dotyczyć około 10 proc. klientów TU Generali Życie" - czytamy w komunikacie UOKiK. Spółce nakazano zaniechanie kwestionowanych działań i nałożono karę pieniężną w wysokości 4 793 018 zł.

Decyzja nie jest prawomocna, spółka już złożyła odwołanie.

Allianz Polska

Jak informuje UOKiK, niezgodne z prawem praktyki stosowało również Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska. We wzorcach umów, m.in. dotyczących ubezpieczenia wyposażenia mieszkania oraz autocasco - "zakład ubezpieczeń, stosował postanowienia wyłączające jego odpowiedzialność w sytuacjach, w których zgodnie z prawem należy się odszkodowanie". Chodzi m.in. o przypadki wyłączania odpowiedzialności za szkody, które zostały spowodowane przez osoby bliskie ubezpieczonemu lub osoby wykonujące prace w mieszkaniu.

Kara nałożona na ubezpieczyciela wyniosła 5 319 987 zł. Decyzja nie jest prawomocna. Przedsiębiorca może odwołać się do sądu.

Signal Iduna Polska

Szef UOKiK zakwestionowała też praktyki Towarzystwa Ubezpieczeń Signal Iduna Polska "polegające na umieszczaniu we wzorcu umownym postanowień tożsamych z wpisanymi do rejestru klauzul niedozwolonych". Urząd informuje, że "jeżeli tego rodzaju klauzule pojawią się w umowie, którą konsument zawarł z przedsiębiorcą, nie wiążą one stron tego kontraktu z mocy prawa".

"Wątpliwości Urzędu wzbudziło m.in. postanowienie wyłączające wszelką odpowiedzialność ubezpieczyciela za zdarzenia, do których doszło, gdy ubezpieczony był po spożyciu alkoholu, narkotyków bądź innych środków odurzających. W konsekwencji nawet wtedy, gdy sięgnięcie po używki nie miało wpływu na powstanie szkody, mogło być wykorzystane jako pretekst do odmowy wypłaty odszkodowania. Tymczasem zgodnie z prawem, ubezpieczyciel mógłby odmówić przyznania rekompensaty tylko wtedy, gdyby zdarzenie objęte ochroną miało bezpośredni związek ze spożyciem substancji odurzających" - pisze UOKiK.

Urząd zakazał stosowania takich praktyk i nałożyła karę w wysokości 84 948 zł. Decyzja nie jest prawomocna, spółka częściowo zakwestionowała ją i odwołała się do sądu.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane