• rozwiń

Nie jeździmy na wakacje, bo są za drogie

Nie jeździmy na wakacje, bo są za drogie
Foto: TVN24 Foto: Nie jeździmy na wakacje, bo są za drogie

Większość dorosłych Polaków nie wyjeżdża na wypoczynek. W tym roku aż 62 proc. nie było na urlopie poza miejscem zamieszkania. Główną barierą są względy finansowe - wynika z sondażu CBOS.

Poza domem wypoczywało w tym roku prawie dwie piąte dorosłych - 38 proc., w tym dziewięć procent na wyjeździe krótszym niż tydzień. 12 proc. było na dłuższej, co najmniej tygodniowej, eskapadzie. 17 proc. wyjeżdżało zarówno na dłuższy, jak i krótszy pobyt. Sytuacja poprawiła się w porównaniu z ubiegłorocznymi wynikami - o trzy punkty ubyło osób, nie wyjeżdżających w ogóle i nie mających takich planów, zaś o pięć punktów przybyło osób, które wyjeżdżały lub planują wyjazd, zarówno na dłuższy, jak i krótszy wypoczynek.

Ze zmiany otoczenia na urlopie korzystała większość ankietowanych znajdujących się w dobrym położeniu społecznym - głównie przedstawicieli kadry kierowniczej i inteligencji, pracowników umysłowych niższego szczebla, respondentów z wyższym wykształceniem, żyjących w dobrych warunkach materialnych, o dochodach miesięcznych powyżej 1200 zł na osobę w rodzinie, mieszkańców wielkich miast.

Na dłuższym lub krótszym wyjeździe poza domem najrzadziej wypoczywali ankietowani najgorzej sytuowani – o dochodach miesięcznych do 300 zł na osobę w rodzinie, renciści, osoby najstarsze – w wieku powyżej 65 lat, respondenci z wykształceniem podstawowym, żyjący w złych warunkach materialnych, rolnicy. W tym gronie są także mieszkańcy wsi, bezrobotni i emeryci.

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, zdecydowana większość badanych, którym udało się wyjechać na dłużej lub krócej, wypoczywała tylko w kraju (70 proc.), co szósty (17 proc.) regenerował siły zarówno w kraju, jak i za granicą, a co dziesiąty (10 proc.) - tylko za granicą. Najważniejszym powodem pozostawania w domu są względy finansowe. Takie względy jak: brak czasu, urlopu, wiek, stan zdrowia, obowiązki domowe - są na dalszym planie. Badanie zrealizowano od 10 do 15 listopada na reprezentatywnej próbie losowej 863 dorosłych Polaków.

mpj

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane