• rozwiń
  • WIG20 2233.87 +0.35%
  • WIG30 2531.47 +0.32%
  • WIG 58751.67 +0.22%
  • sWIG80 11571.42 -0.14%
  • mWIG40 3746.86 -0.06%

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-15 17:15

Dostosuj

Nasze pieniądze na lokatach są chronione, inwestycje już nie

Nasze pieniądze na lokatach są chronione, inwestycje już nie
Foto: TVN 24 Foto: BGF nie chroni wszystkich pieniędzy

Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje zabezpieczenie wszystkich lokat bankowych do wartości 100 tys. euro. Jednak inwestycje np. w jednostki funduszy inwestycyjnych czy produkty ubezpieczeniowe nie są chronione taką gwarancją - przypominają eksperci.

Katarzyna Mazurkiewicz z departamentu komunikacji społecznej Komisji Nadzoru Finansowego poinformowała, że depozyty o wartości w złotych do 100 tys. euro zgromadzone we wszystkich bankach krajowych są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). - Chronione są środki ulokowane na wszystkich rachunkach, np. lokatach terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych jednej osoby w danym banku. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje osobna kwota gwarancji - wyjaśniła.

Przekroczenie gwarancji

Mazurkiewicz dodała też, że w przypadku upadłości danego banku środki w nim zgromadzone, których wielkość przekroczy gwarancje BFG, również mogą zostać odzyskane, ponieważ stanowią wierzytelność deponenta do banku. - Po ogłoszeniu upadłości banku deponent ma prawo dochodzić swoich roszczeń na ogólnych zasadach prawa upadłościowego i naprawczego - powiedziała Katarzany Mazurkiewicz.

20 dni na wypłatę

Paweł Minkina ze Związku Banków Polskich dodał, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny w razie upadłości banku wypłaca środki gwarantowane w ciągu 20 dni roboczych. - Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe osób fizycznych, a także osób prawnych. Środki gwarantowane można odbierać przez okres 5 lat od dnia zawieszenia działalności banku - wskazał prezes ZBP. Minkin dodał, że BFG wypłaca całą kwotę zgromadzonych przez klienta środków do wysokości limitu gwarancyjnego, bez pomniejszania o wartość zaciągniętych kredytów w danym banku.

Chronione są środki ulokowane na wszystkich rachunkach, np. lokatach terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych jednej osoby w danym banku. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje osobna kwota gwarancji

Katarzyna Mazurkiewicz z Komisji Nadzoru Finansowego

Nie wszystkie pieniądze chronione

Eksperci przypomnieli jednak, że nie wszystkie pieniądze, które wpłacamy do banków, są objęte gwarancjami BFG. - Należy zwrócić uwagę, że w przypadku niektórych produktów oferowanych klientom banków bank pośredniczy jedynie w ich sprzedaży. Dotyczy to np. jednostek funduszy inwestycyjnych czy produktów ubezpieczeniowych, nie są one objęte gwarancjami BFG. Banki oferują także produkty łączone, np. lokata bankowa oraz jednostki funduszy inwestycyjnych. Wtedy gwarancjami chroniona jest tylko część lokacyjna produktu - podkreślił Minkina.

Skąd pieniądze ?

Analityk Expandera Jarosław Sadowski wskazał, że BFG może gwarantować zwrot tak wysokich kwot - do 100 tys. euro - dlatego, że wpłat do niego muszą dokonywać wszystkie banki, także spółdzielcze. - Jeśli składki upadającego banku są niewystarczające do pokrycia roszczeń klientów, to BFG może wykorzystać pieniądze odłożone przez inne banki. Dodatkowo składki wpłacone do BFG procentują, powiększając kapitały bezpieczeństwa, gdyż mogą być lokowane np. w bezpiecznych papierach wartościowych, takich jak obligacje emitowane przez NBP - stwierdził Sadowski.

Upadłość firm ubezpieczeniowych

Analityk dodał, że w przypadku upadłości firmy ubezpieczeniowej roszczenia klientów spłaca inna instytucja - Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. - Jego gwarancje są jednak niższe niż te w BFG. Wypłaca on bowiem jedynie 50 proc. sumy ubezpieczenia, nie więcej jednak niż równowartość 30 tys. euro - wyjaśnił Sadowski. Przypomniał też, że na ewentualność upadku domu maklerskiego został stworzony tzw. system rekompensat. - Gwarantuje on zwrot wszystkich środków do wysokości 3 tys. euro i 90 proc. nadwyżki ponad ta kwotę, ale nie więcej niż 22 tys. euro - wskazał.

Lista krajowych banków, które objęte są gwarancjami, BFG dostępna jest na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

Podziel się:

Bądź na bieżąco:
 • Komentarze (0)

Dodaj Komentarz

Zaloguj się , aby dodać komentarz
Forum jest aktualizowane w czasie rzeczywistym
+0 nowe komentarze

Zasady forum

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN24BiŚ nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane