• rozwiń

Najstarsi emeryci dostaną wyrównania

Najstarsi emeryci dostaną wyrównania
Foto: TVN24 Foto: Im starszy emeryt, tym wyższe świadczenie

Zasady waloryzacji rent i emerytur tzw. starego portfela, uzależniające stopniowe podwyższanie świadczeń od wieku emerytów i rencistów są zgodne z konstytucją - uznał Trybunał Konstytucyjny, badając przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Sprawa dotyczy osób, które od 1 marca 1993 roku do 31 grudnia 1998 roku otrzymały zaniżone świadczenia emerytalno-rentowe, wyliczone w oparciu o niższą kwotę bazową. Zgodnie z ustawą budżetową z 1993 roku, że względu na brak środków, emerytury i renty były wyliczane w oparciu o kwotę bazową, stanowiącą 91 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a nie 100 proc. - jak to było wcześniej. Od wejścia w życie ustawy o emeryturach i rentach z FUS w 1999 roku świadczenia wyliczane są od kwoty bazowej w wysokości 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Obniżenie kwoty bazowej zostało zakwestionowane orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 1995 roku, które - zgodnie z ówczesnym prawem - Sejm odrzucił większością 2/3 głosów.

Najstarsi dostaną piewrsi

Nowelizacja ustawy o rentach i emeryturach z FUS z 2004 roku wprowadziła dwie różne zasady waloryzacji tych świadczeń; osobom urodzonym przed 1 stycznia 1930 kwota bazowa miała być podwyższona do 2006 roku, a urodzonym po 31 grudnia 1929 roku - do roku 2010.

TK przyznał we wtorek, że ustawa nie zapewnia przyjęcia identycznej kwoty bazowej dla wszystkich osób, które będą osiągać określony wiek w kolejnych latach, a osoby z obu tych grup w różnym wieku będą dochodzić do danego kwoty bazowej. Zwrócił jednak uwagę, że osoby najstarsze stosunkowo najdłużej pobierały świadczenia w niższej wysokości, dlatego zasadne jest, że najpierw ich świadczenia zostaną podniesione.

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego różnicowanie wysokości świadczeń w zależności od daty ich ustalenia może budzić wątpliwości co do zasady konstytucyjności.
- Zaskarżone przepisy mają jednak charakter czasowy i mają na celu usunięcie pro futuro wprowadzonych zróżnicowań, służą zatem lepszej realizacji zasady równości w dłuższej perspektywie czasowej - zaznaczył TK.

Emerytura za pracę, czy za wiek?

Zdanie odrębne do wyroku zgłosił sędzia Marek Kotlinowski. Według niego kwestionowany przepis narusza istotę prawa do zabezpieczenia społecznego. Podkreślił wysokość świadczenia emerytalnego powinna być uzależniona od stażu pracy i wysokości zarobków, a nie od wieku czy daty urodzenia.

Przepisy te obowiązują do końca tego roku - zgodnie z nowelizacją ustawy o rentach i emeryturach z FUS z 7 września 2007 roku emeryci i renciści tzw. starego portfela otrzymają wyrównanie świadczeń do pełnej kwoty bazowej od marca 2008 roku. Według danych ministerstwa pracy i polityki społecznej świadczenia w zaniżonej wysokości w roku ubiegłym pobierało 3,2 mln osób.

mkg

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane