• rozwiń

Najpierw konkurs na prezesa LOT-u, potem pomoc od państwa

Foto: PAP/Leszek Szymański Foto: LOT na koniec roku może mieć nawet 300 mln zł. Tak twierdzą związkowcy.

Resort skarbu czeka na rozpisanie konkursu na prezesa LOT. Od sytuacji w spółce uzależnia bowiem udzielenie pomocy polskiemu przewoźnikowi, który ma poważne kłopoty finansowe. Istotne będzie też stanowisko Komisji Europejskiej, która zdecyduje, czy LOT otrzyma wsparcie.

- Konkurs na prezesa PLL LOT rozpisuje rada nadzorcza. My jako właściciel oczekujemy, że ten cel, jaki został wyznaczony radzie, zostanie jak najszybciej zrealizowany - powiedziała rzeczniczka MSP Katarzyna Kozłowska. W ubiegły czwartek, po odwołaniu przez radę nadzorczą spółki prezesa LOT Marcina Piróga i powołaniu na p.o. prezesa Zbigniewa Mazura, wiceminister skarbu Rafał Baniak powiedział, iż spodziewa się, że konkurs na prezesa PLL LOT zostanie ogłoszony jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

Wniosek oceniony pozytywnie

W ubiegłym tygodniu zarząd przewoźnika, w związku z trudną kondycją finansową spółki, wystąpił do ministra skarbu o przyznanie pomocy w wysokości 400 mln zł w pierwszej transzy. MSP poinformowało, że przygotowuje się do udzielenia spółce pomocy publicznej.

W środę szef resortu skarbu Mikołaj Budzanowski poinformował, że resort pozytywnie ocenia wniosek LOT, a skala pomocy wyniesie kilkaset milionów złotych. Kozłowska pytana w poniedziałek o to, kiedy LOT może otrzymać pierwszą transzę 400 mln zł pomocy, powiedziała, że data przekazania środków jest uzależniona od dwóch czynników: dialogu z Komisją Europejską i sytuacji spółki.

- MSP pozytywnie zaopiniowało wniosek, ale data wypłaty pierwszej transzy jeszcze nie została ustalona  - dodała.

Zgłoszenie do KE

W ubiegłym tygodniu Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że wpłynął do niego wniosek ministra skarbu państwa ws. opinii dot. planowanej pomocy publicznej dla PLL LOT.

Zgodnie z wnioskiem MSP, po wydaniu opinii zostaną przygotowane dokumenty notyfikacyjne, które są niezbędne do zgłoszenia Komisji Europejskiej planowanej pomocy rządu dla PLL LOT.- W piątek UOKiK przekazał notyfikację w sprawie planowanej pomocy publicznej dla PLL LOT do Komisji Europejskiej. Planowana pomoc ma być udzielona w formie pożyczki w kwocie blisko miliarda złotych. Opinia przygotowana przez UOKiK i przekazana 13 grudnia ministrowi skarbu państwa była pozytywna - poinformowała rzeczniczka UOKiK Małgorzata Cieloch.

Przypomniała, że o dopuszczalności pomocy decyduje Komisja Europejska, która również monitoruje wykorzystanie otrzymanych środków.

- UOKiK pełni rolę organu doradczego - opiniuje programy pomocowe i przypadki wsparcia indywidualnego, zanim trafią do Brukseli, oceniając ich zgodność z rynkiem wewnętrznym, a także proponuje rozwiązania mające na celu dostosowanie programów do reguł rynku wewnętrznego - przekazała.

Wielomilionowe straty

Według szacunków związków zawodowych strata LOT na koniec roku może wynieść nawet 300 mln zł. Media informują, że może to być 200 mln zł.

LOT za 2011 r. odnotował 145,5 mln zł straty. W 2010 r. strata miała wysokość 163,1 mln zł. W bieżącym roku spółka planowała zysk w wysokości 52,5 mln zł.

Skarb Państwa ma 67,97 proc. akcji LOT, TFS Silesia - 25,1 proc., pozostałe 6,93 proc. należy do pracowników.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane