• rozwiń

Temat: Unia Europejska

Nadchodzi europejski stress test. Na liście sześć polskich banków

Nadchodzi europejski stress test.
Na liście sześć polskich banków
Foto: www.eba.europa.eu Foto: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego sprawdzi kondycję unijnych banków

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) ogłosił szczegóły nadchodzącego stress testu mającego zbadać odporności banków, działających w Unii Europejskiej, na niekorzystne zmiany na rynkach. W Polsce takiej kontroli poddanych zostanie sześć instytycji.

Stress test obejmie w sumie 124 banki. W każdym kraju ocenie poddana zostanie grupa banków, która łącznie stanowi co najmniej 50 proc. krajowego sektora bankowego. Odporność banków UE będzie oceniana na okres trzech lat (2014-2016).

Ze stress testami zmierzą się m.in. belgijska AXA, brytyjski Barclays, włoski UniCredit, francuski Societe Generale, Narodowy Bank Grecji, a także niemiecki Deutsche Bank.

Sześć polskich banków

W Polsce kontroli poddane zostaną: PKO Bank Polski, Bank Handlowy, Bank BPH, Bank Ochrony Środowiska, Getin Noble Bank i Alior Bank.

Oczekuje się, że pierwsze wyniki testów zostaną opublikowane w kwietniu 2014 roku. Z kolei wyniki poszczególnych banków mają zostać ogłoszone pod koniec października.

Celem stress testów jest sprawdzenie, czy banki poradziłyby sobie w przypadku załamania gospodarki. "Ćwiczenie ma na celu zapewnienie spójności i porównywalności wyników we wszystkich bankach na podstawie wspólnej metodologii i scenariuszy" - stwierdził EBA w komunikacie.

Stress Test to test warunków skrajnych. Jest to forma kontroli, używana do określenia stabilności danego systemu. Jest to badanie współczynnika wypłacalności banków. Test polega na ustaleniu w jakim procencie kapitały własne banku (gotówka, udział w kapitale) są w stanie pokryć aktywa banku (depozyty klientów, udzielone kredyty, etc), w wyznaczonym przez podmiot testujący dniu.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane