• rozwiń

Możesz już (powoli) zapominać swój NIP

Możesz już (powoli) zapominać swój NIP
Foto: TVN24 Foto: Jedna rubryka mniej do wypełnienia

To już prawie przesądzone: jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej, to od Nowego Roku nie będziesz musiał nigdzie podawać swojego numeru NIP. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zasadach ewidencji oraz identyfikacji podatników i płatników.

Za likwidacją NIP-u opowiedzieli się wszyscy głosujący posłowie. Wcześniej wszystkie kluby zadeklarowały poparcie rządowej propozycji, argumentując, że zmiany zmniejszą obowiązki biurokratyczne obywateli.

Podczas prac nad projektem w komisji finansów publicznych posłowie zdecydowali, że obowiązek posiadania Numeru Identyfikacji Podatkowej zostanie zniesiony 1 stycznia 2012 r., a nie rok później, co pierwotnie proponował rząd.

Dla fiskusa nie będziesz mieć innych numerów niż PESEL

W związku z tym od przyszłego roku jedynym identyfikatorem dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT, będzie numer PESEL.

Nowy termin był konsultowany z Ministerstwem Finansów, a resort zapewnia, że administracja skarbowa jest przygotowana do wcześniejszego wprowadzenia zmiany.

Ponadto komisja wprowadziła 31 artykułów zmieniających ustawy, które w swej treści odnoszą się do numeru NIP. Zdecydowano też, że ustawa wejdzie w życie 1 września 2011 r., a nie 1 lipca br., co planował rząd.

Podczas piątkowego głosowania posłowie opowiedzieli się za wprowadzeniem do ustawy kolejnych kilkudziesięciu poprawek doprecyzowujących przepisy.

Do skarbówki zgłaszasz tylko inne miejsce zamieszkania

Oprócz zniesienia obowiązku posiadania NIP, ustawa przewiduje, że od 1 stycznia 2012 r. przestanie istnieć obowiązek aktualizowania danych w urzędzie skarbowym przez osoby fizyczne. Nie będą one musiały zgłaszać w urzędzie skarbowym kolejnych zmian związanych z danymi, które zawiera rejestr PESEL. Naczelnik urzędu skarbowego zaktualizuje te dane automatycznie po ich otrzymaniu z rejestru PESEL. Aktualizacja danych będzie konieczna jedynie w przypadku, gdy adres zamieszkania osoby fizycznej będzie inny niż zameldowania.

Ponadto firmom, które nadal będą musiały posiadać NIP, będzie on nadawany od razu, a nie w drodze decyzji administracyjnej naczelnika urzędu skarbowego. Ma to skrócić i uprościć procedurę, która prowadzona jest na podstawie Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z nowelizacją 1 września 2011 r. ma ruszyć Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowa Ewidencja Podatników, którego działalność skróci obieg informacji w urzędach skarbowych i przyspieszy obsługę podatników. Rejestr będzie zawierał dane ewidencyjne z rejestru PESEL, które będą wiążące dla administracji podatkowej. Znajdą się tam także dane z niektórych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów podatkowych.

Chodzi o informacje dotyczące m.in.: obowiązków podatkowych, okresu zawieszenia działalności gospodarczej, wyboru przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Uchwalona dziś ustawa trafi do Senatu, a potem do akceptacji przez prezydenta.

//sk/k

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane