• rozwiń

Ministerstwo Gospodarki: korzystny bilans handlowy utrzyma się dłużej

Ministerstwo Gospodarki: korzystny bilans handlowy utrzyma się dłużej

Korzystny bilans w handlu zagranicznym utrzyma się w dłuższej perspektywie - wynika z komunikatu resortu gospodarki.

"Stosunkowo wysokie średnie tempo wzrostu eksportu w I kwartale br. (o 9,1 proc.) wpisuje się w (...)

prognozę ożywienia eksportowego w 2014 r. Natomiast wzrost importu jest, jak dotychczas, nadal znacząco niższy od pierwotnych przewidywań, co owocuje dalszą poprawą salda obrotów towarowych i rachunku obrotów bieżących" - napisano w komentarzu.

Większy eksport

"Biorąc pod uwagę fakt, że wyraźny wzrost eksportu w I kwartale br. był w decydującej mierze efektem ożywienia popytu na kluczowych dla Polski rynkach eksportowych, zwłaszcza w strefie euro, można oceniać, że korzystna sytuacja w polskim handlu zagranicznym utrzyma się w dłuższej perspektywie" - dodano.

NBP podał w czwartek, że w marcu eksport w ujęciu rocznym wzrósł o 10,9 proc. do 14,2 mld zł, zaś import wzrósł o 3,1 proc. i osiągnął 13,7 mld zł.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane