• rozwiń

Legalna praca w Polsce dla wschodnich sąsiadów

Legalna praca w Polsce dla wschodnich sąsiadów

W czwartek ogłoszono rozporządzenie pozwalające obywatelom Białorusi, Ukrainy i Rosji na podjęcie pracy we wszystkich sektorach gospodarki - poinformowała minister pracy i polityki społecznej Anna Kalata.

Warunkiem jest otrzymanie od polskiego pracodawcy oświadczenia o zamiarze zatrudnienia, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pracodawcy. Anna Kalata przypomniała, że jest to rozszerzenie rozporządzenia wydanego w ubiegłym roku, które dotyczyło tylko sektora rolniczego.

Obcokrajowcy moga pracować przez 3 miesiące w ciągu pół roku.

Minister pracy zaznaczyła, że rozporządzenie to ułatwi podejmowanie legalnej pracy przez cudzoziemców, ponieważ nie będą oni musieli uzyskiwać zezwolenia na pracę, które kosztuje ok. tysiąca złotych i dla niektórych osób stanowiło barierę.

Szefowa resortu wyraziła nadzieję, że to rozporządzenie będzie wsparciem m.in. dla firm budowlanych, zwłaszcza w kontekście przygotowań Polski do Euro 2012.

Dodała, że resort rozważa przygotowanie kampanii medialnej np. na Ukrainie, aby zachęcić do podejmowania pracy w Polsce.

Przypomniała, że w związku z zapotrzebowaniem na pracowników m.in. w branży budowlanej, ministerstwo uruchomiło także dwa programy, których celem jest aktywizacja osób bezrobotnych w Polsce.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane