• rozwiń

Temat: Media

KRRiT: wzrósł abonament, zebrano 630,2 mln zł. Wzrosła też liczba skarg

KRRiT: wzrósł abonament, zebrano 630,2 mln zł. Wzrosła też liczba skarg
Foto: Shutterstock Foto: Przychody z abonamentu wzrosły drugi rok z rzędu

630,2 mln zł wyniosły wpływy abonamentowe za 2013 r. - podała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w rocznym sprawozdaniu. To o 80,2 mln zł więcej niż w 2012 r. Wzrosła także liczba skarg i wystąpień. Co czwarte pismo spośród 13 tys. wiązało się z poparciem dla TV Trwam.

KRRiT opublikowała w poniedziałek sprawozdanie z działalności w 2013 r. wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w zeszłym roku oraz strategią regulacyjną na lata od 2014 do 2016. Sprawozdanie zostało wysłane do Sejmu, Senatu i Prezydenta RP.

Wydała niemal tyle, ile otrzymała

W sprawozdaniu Krajowa Rada podkreśliła, że "niewielki wzrost zainkasowanych wpływów abonamentowych" spowodowany był przede wszystkim poprawą ściągalności zaległości w drodze egzekucji administracyjnej. W 2012 r. przychody z opłat abonamentowych wyniosły 550 mln zł i były najwyższe od prawie dekady. "Wpływy abonamentowe przekazane za 2013 r. były na poziomie środków przekazanych w 2009 r. Najwyższa kwota wpływów abonamentowych, która wyniosła 905,1 mln zł, została przekazana w 2003 r." - czytamy w sprawozdaniu.

KRRiT przekazała na publiczne radio i telewizję w 2013 r. łącznie 650 mln zł, blisko 20 mln zł z tej kwoty pochodziło z wpływów pozaabonamentowych. Telewizja Polska otrzymała 281,4 mln zł. Na konto Polskiego Radia wpłynęły 193,7 mln zł, a wśród 19 spółek rozgłośni regionalnych rozdzielono 173,9 mln zł.

Zebrać o 20 mln więcej

Wpływy abonamentowe przekazane za 2013 r. wyniosły 630,2 mln zł i były na poziomie środków przekazanych w 2009 r. Najwyższa kwota wpływów abonamentowych, która wyniosła 905,1 mln zł, została przekazana w 2003 r.

Sprawozdanie KRRiT

Krajowa Rada przyjęła również prognozę na 2014 r. Według niej w bieżącym roku łączne wpływy abonamentowe i pozaabonamentowe wyniosą 650 mln zł. TVP ma otrzymać o 73 mln zł więcej - 354 mln zł. Polskie Radio dostanie 158 mln zł, a rozgłośnie regionalne - 138 mln zł.

W 2013 r. o prawie 1 proc. wzrosła liczba gospodarstw domowych z zarejestrowanymi odbiornikami telewizyjnym lub radiowym w porównaniu z 2012 r. 43 proc. zarejestrowanych gospodarstw domowych było zwolnionych z opłat. Wnosić opłaty za abonament powinno więc - zgodnie z wyliczeniami KRRiT - 3,8 mln gospodarstw domowych. Tymczasem w 2013 r. terminowo zapłaciło jedynie co czwarte gospodarstwo domowe.

KRRiT w 2013 r. umorzyła zaległości w opłatach abonamentowych na kwotę prawie 8 mln zł. Krajowa Rada może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w opłatach abonamentowych w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe. Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty dłużnik składa do Krajowej Rady.

Zapłaciła co 20. osoba

W 2013 r. Poczta Polska uprawniona do poboru opłat wysłała ponad 566 tys. upomnień do abonentów, którzy nie uregulowali zaległości, na kwotę ponad 551 mln zł. W rezultacie zadłużenie uregulowało w całości lub po części 110 tys. abonentów, na kwotę 78 mln zł. Urzędy skarbowe, którym Poczta Polska przekazała egzekucję nieuregulowanych zaległości mimo upomnień, wyegzekwowały część zadłużenia w kwocie 93 mln zł.

Według sprawozdania dwukrotnie w porównaniu z 2012 r. wzrosła liczba skarg i wniosków od osób prywatnych, złożono ich 2283. Wystąpienia dotyczyły najczęściej skarg na poziom konkretnego programu lub ogólnie oferty programowej oraz pytań w związku z wezwaniem do zapłaty zaległości. Na ponad 13 tys. wystąpień 3765 wiązało się z poparciem dla TV Trwam.

Pisma w tej kwestii zawierały przede wszystkim postulat przyznania stacji o. Tadeusza Rydzyka miejsca na multipleksie pierwszym, które w drugim konkursie rozstrzygniętym w lipcu ub.r. program otrzymał.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane