• rozwiń

Kopacz bierze pod lupę koszty NFZ

Minister zdrowia Ewa Kopacz chce, by do 7 grudnia Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił jej wykaz zawartych w oddziałach wojewódzkich NFZ ugód pozasądowych dotyczących nadwykonań.

Z pisma, jakie Kopacz skierowała jeszcze do p.o. prezesa NFZ Jacka Grabowskiego (pismo nosi datę 3 grudnia, dzień później został powołany nowy szef NFZ Jacek Paszkiewicz) wynika, że w wykazie mają się znaleźć informacje dotyczące kwoty o jakiej mówi ugoda, daty jej zawarcia, nazwy świadczeniodawcy oraz oddziału wojewódzkiego, w którym ugoda została zawarta.

Kopacz poprosiła też o "szczególny nadzór" nad zawieranymi przez oddziały wojewódzkie NFZ ugodami pozasądowymi skutkującymi powstaniem kosztów w planie finansowym Funduszu na 2007 rok.
- W szczególności zalecam kontrolę zawierania tych ugód z uwzględnieniem zasad celowości, legalności i rzetelności - czytamy w piśmie Kopacz.

Wcześniej minister poprosiła pełniącego obowiązki szefa NFZ o wstrzymanie wszystkich decyzji finansowych, zwłaszcza dot. nadwykonań do czasu mianowanie nowego szefa NFZ i wydania przez niego nowych decyzji. Poprzedni minister zdrowia Zbigniew Religa deklarował, że NFZ przekaże szpitalom pieniądze za nadwykonania kontraktów za 2006 i 2007 rok w drodze umów i że zostaną one przeznaczone na zaspokojenie żądań protestujących lekarzy.

mkg

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane