• rozwiń
  • WIG20 2179.53 -0.69%
  • WIG30 2471.15 -0.76%
  • WIG 57618.54 -0.70%
  • sWIG80 11589.08 -0.33%
  • mWIG40 3715.08 -0.92%

Ostatnia aktualizacja: Wczoraj 17:15

Dostosuj

Kontroluje przetargi, wydaje opinie, tworzy prawo. Czym jest Urząd Zamówień Publicznych?

Kontroluje przetargi, wydaje opinie, tworzy prawo. Czym jest Urząd Zamówień Publicznych?
Foto: tvn24 Foto: Na czele Urzędu Zamówień Publicznych stoi prezes

Sprawdza, tworzy prawo, edukuje - Urząd Zamówień Publicznych. To instytucja, która w założeniach ma stać na straży przestrzegania prawa przy przetargach publicznych. Jakie ma uprawnienia, jakie możliwości działania?

Urząd zamówień publicznych został powołany ustawą, z 29 stycznia 2004 r., o prawie zamówień publicznych i działa w jej ramach.

Zadaniem UZP jest dbanie o przejrzystość procesu udzielania zamówień publicznych. Dzięki temu powinni mieć dostęp do zamówień publicznych bez ograniczeń, które mogłyby je "dyskryminować".

Prezes i premier

Urząd jest jednostką budżetową, na której czele stoi prezes. Szef UZP jest centralnym organem administracji rządowej, powoływanym przez premier spośród osób wyłonionych w konkursie. Premier sprawuje też nadzór nad prezesem Urzędu.

Co ważne, szef UZP nie dokonuje zamówień w imieniu podmiotów, nie zatwierdza i nie unieważnia przeprowadzanych przetargów oraz umów. Do jego zadań należy m.in. przygotowywanie projektów aktów prawnych i kontrola systemu.

Zadania Urzędu Zamówień Publicznych

- przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych oraz opiniowanie projektów aktów prawnych w ramach uzgodnień międzyresortowych,

- wykonywania uprawnień kontrolnych. Celem kontroli jest sprawdzenie zgodności postępowania o udzielenie zamówienia (także współfinansowanych ze środków UE) z przepisami ustawy (kontrola może być z urzędu lub na wniosek),

- analiza funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce,

- upowszechnianie wiedzy z zakresu zamówień publicznych poprzez inspirowanie i organizowanie szkoleń,

- opracowywanie programów szkoleniowych oraz działalność wydawniczą,

- wydawanie w formie elektronicznej Biuletynu Zamówień Publicznych, w którym zamieszczane są ogłoszenia przewidziane ustawą,

- zapewnienie warunków organizacyjnych funkcjonowania środków ochrony prawnej w ramach procedury odwoławczej,

- prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie zamówień publicznych.

tvn24bis.pl


Przy prezesie

W strukturę Urzędu Zamówień Publicznych wchodzi Departament Prawny, Departament Kontroli Doraźnej, Departament Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej, Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej, Departament Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych, Departament Odwołań, Biuro Organizacyjno - Finansowe i Audyt Wewnętrzny.

Organem doradczym i opiniodawczym prezesa UZP jest Rada Zamówień Publicznych. Przy Urzędzie działa też Krajowa Izba Odwoławcza orzekająca w sprawach odwołań wnoszonych w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Podziel się:

Bądź na bieżąco:
 • Komentarze (0)

Dodaj Komentarz

Zaloguj się , aby dodać komentarz
Forum jest aktualizowane w czasie rzeczywistym
+0 nowe komentarze

Zasady forum

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN24BiŚ nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane