• rozwiń

Kolejny SKOK dostał zarządcę komisarycznego

Kolejny SKOK dostał zarządcę komisarycznego
Foto: tvn24 Foto: Komisja Nadzoru Finansowego ustanowiła zarządcę komisarycznego dla SKOK Wesoła

Komisja Nadzoru Finansowego ustanowiła zarządcę komisarycznego dla kolejnego SKOKu. - Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo - Kredytowej Wesoła w Mysłowicach - informuje KNF w oświadczeniu prasowym.

SKOK w Mysłowicach to czwarta kasa, w której dotychczasowi zarządzający zostali odwołani, a prowadzenie kasy przejęły osoby wyznaczone przez nadzór.

Na zarządcę komisarycznego w SKOK Wesoła został powołany Roman Wenerski. - Posiada on odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do sprawowania tej funkcji - czytamy w komunikacie udostępnionym przez KNF.

Problemy kasy

KNF informuje, że "celem zarządcy komisarycznego są działania na rzecz wzmocnienia SKOK Wesoła poprzez zwiększenie jej siły kapitałowej, wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację sytuacji finansowej Kasy, przeprowadzoną pod bezpośrednim nadzorem zarządcy komisarycznego".

Jednocześnie nadzór przypomina, że oprócz odwołania dotychczasowych członków zarządu w mocy pozostają wszystkie inne umowy łączące kasę z właścicielami, klientami i kontrahentami.

- Zarządca komisaryczny został zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z KNF programu postępowania naprawczego, którego realizacja służyć będzie możliwie najbardziej efektywnemu zabezpieczeniu interesów członków Kasy. Zarządca komisaryczny będzie kierować realizacją programu oraz informować KNF, Kasę Krajową i radę nadzorczą Kasy o efektach prowadzonych działań naprawczych - informuje nadzór.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane