• rozwiń

Kolejny debiut na GPW

Kolejny debiut na GPW
Foto: TVN24 Foto: Spółka CP Energia debiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych

Na warszawskiej giełdzie zadebiutowała w środę spółka CP Energia. Na otwarciu notowań kurs praw do akcji wzrósł o 5,4 procent do 9,4 złotych. Cena emisyjna wynosiła 9 złotych.

CP Energia jest 56. spółką debiutującą na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w 2007 roku.

Emitent w ofercie publicznej oferował 3 miliony akcji serii G nowej emisji oraz 300 tysięcy akcji sprzedawanych przez PL Energia SA.

W transzy indywidualnej oferowano 1 milion akcji serii G. W tej transzy stopa redukcji wyniosła 38,81 procent. W transzy instytucjonalnej inwestorom zaoferowano 2 miliony akcji serii G oraz 300 tysięcy akcji sprzedawanych przez wprowadzającego.

Wartość oferty wyniosła 29,7 milionów złotych, z czego 27 milionów złotych to wartość nowej emisji.

Podstawowym obszarem działalności CP Energia jest obrót i dystrybucja gazu ziemnego, w tym skroplonego LNG oraz zarządzanie sieciami gazowymi. W ofercie spółki znajduje się gaz ziemny, który może zostać dostarczony w dowolnej postaci. Jednocześnie emitent poprzez spółkę zależną ZAO Kriogaz realizuje sprzedaż skroplonego gazu ziemnego LNG na terenie Federacji Rosyjskiej.

CP Energia jest drugą firmą po PGNiG, posiadającą umowę na dostawy gazu z Federacji Rosyjskiej. Na początku 2007 roku została właścicielem 100 procent akcji ZAO Kriogaz.

Emitent koncentruje się głównie na budowie sieci gazowej do odbiorców indywidualnych, obiektów gminnych oraz przemysłowych na terenie danej miejscowości, która na okres przejściowy, do czasu podłączenia do sieci ogólnokrajowej zasilana jest gazem z instalacji LNG.

CP Energia wchodzi w skład portfela firmy Capital Partners, która wraz z PL Energią posiada pakiet kontrolny akcji CP Energii.

mrk

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane