• rozwiń

Temat: PKP

Kolejarze protestują. Nie chcą zmian

Foto: PAP/ Tomasz Gzell Foto: Kolejarze zapowiadają kolejne protesty, jeśli ich żądania nie zostaną spełnione

Kolejarze ze związków zawodowych protestowali dzisiaj przed Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie, przeciwko zmianom organizacyjnym spółek kolejowych i zaprzestaniu wymiany kadr kolejowych na osoby bez kompetencji. W manifestacji, według szacunków Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ "Solidarność", wzięło udział ok. 2 tys. osób. Według szacunków policji w proteście uczestniczyło ok. 1000 osób.

"Protestujemy przeciwko polityce rządu i zarządów spółek kolejowych zmierzających do likwidacji zakładów pracy i centralizacji zarządzania w spółkach kolejowych. Działania takie prowadzą do utraty setek miejsc pracy w terenie, a jednocześnie są tworzone nowe, wysoko opłacane stanowiska w departamentach i biurach central spółek w Warszawie, w których zatrudnia się "pseudo-specjalistów" z zewnątrz. Wielokrotnie wskazywaliśmy, że specyfika kolei wymaga zarządzania obszarowego w terenie. Przypominamy, że głównym zadaniem kolei jest bezpieczny przewóz osób i ładunków, a nie manipulacja instrumentami finansowymi" - napisali w petycji kolejarze.

Kolei traci pasażerów

- Prowadzone działania centralizujące i restrukturyzacyjne w spółkach kolejowych doprowadziły już do utraty około 5 proc. rynku przewozów towarowych oraz spadku przewozów pasażerskich szeroko rozumianych o około 10 proc. oraz obniżenia bezpieczeństwa ruchu pociągów. Dotychczasowe działania powodują degradację kolei" - mówił podczas demonstracji Henryk Grymel, przewodniczący Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ Solidarność.

Kolejarze przekazali rzecznikowi prasowemu skierowaną do minister infrastruktury i rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej petycję z 11 żądaniami. Domagają się: wstrzymania zmian organizacyjnych spółek kolejowych, polegających na centralizacji i wdrażaniu pionowego sposobu zarządzania, co ma ich zdaniem prowadzić do zniszczenia dotychczasowych struktur i chaosu organizacyjnego; wycofania planów likwidacji, łączenia zakładów i ograniczenia ich kompetencji oraz utrzymania statusu pracodawców wielozakładowych, oddłużenie Spółki Przewozy Regionalne; zaprzestania wymiany kadr kolejowych, na osoby z innych branż, nieznających specyfiki kolejowej.

- Domagamy się podjęcia pilnych rozmów z panią wicepremier w celu realizacji powyższych postulatów. W przypadku braku ich realizacji podejmiemy dalsze działania protestacyjno - strajkowe - napisali w petycji kolejarze.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane