• rozwiń

Kim być, by dobrze zarabiać

Kim być, by dobrze zarabiać
Foto: TVN24.pl Foto: Statystycznie najwięcej zarabiaja pracujacy w górnictwie

Górnictwo i finanse - w tych dwóch branżach zarabia się w Polsce najlepiej - wynika z raportu portalu money.pl. Najgorzej wiedzie się rybakom oraz osobom pracującym w gastronomii i hotelarstwie.

Jak wynika z raportu money.pl w IV kwartale 2007 roku osoby zatrudnione górnictwie przeciętnie zarabiały 6,4 tys. złotych brutto. To ponad dwa razy więcej niż średnia w całej gospodarce (niespełna 2900 zł) i o niemal 1/4 więcej niż wyniosły zarobki w kolejnej w zestawieniu branży - pośrednictwie finansowym.

Pracownicy bankowości, firm ubezpieczeniowych, otwartych funduszy emerytalnych i innych instytucji finansowych średnio zarobili w IV kwartale 2007 roku średnio niewiele ponad 5,2 tys. złotych - wylicza portal.

4 tysiące złotych brutto zarobili pracownicy przedsiębiorstw wytwarzających i zaopatrujących w energię elektryczną, wodę i gaz. 3,25 tys. zł brutto można było średnio zarobić w budownictwie, a 3,1 tys. zł w przemyśle. Już poniżej średniej krajowej - około 2,6 tys. zł brutto - zarobili zatrudnieni w edukacji oraz ochronie zdrowia i pomocy społecznej - czytamy w raporcie money.pl.

Natomiast najmniej opłacalna jest praca w rybactwie (2140 zł brutto) oraz w gastronomii i hotelarstwie (2,2 tys. zł brutto).

Raport portalu powstał na podstawie danych GUS.

Zarządy mają najlepiej, robotnicy najgorzej

Jeszcze większe różnice w zarobkach są widoczne na poziomie przedsiębiorstw - podkreśla money.pl. Według badania przeprowadzonego pod koniec stycznia 2008 roku przez Advisory Group TEST Human Resources członkowie zarządów zarabiają przeciętnie 10 razy więcej niż szeregowi pracownicy firm.

Także osoby zajmujące stanowiska dyrektorskie mogą liczyć na ponad dziesięciokrotnie wyższe pensje. Relacja ta jednak dotyczy tylko województwa mazowieckiego, w pozostałych bowiem regionach kraju dyrektorzy otrzymują wprawdzie wyższe wynagrodzenia niż szeregowi pracownicy, ale jedynie Także osoby zajmujące stanowiska dyrektorskie mogą liczyć na ponad dziesięciokrotnie wyższe pensje. Relacja ta jednak dotyczy tylko województwa mazowieckiego, w pozostałych bowiem regionach kraju dyrektorzy otrzymują wprawdzie wyższe wynagrodzenia niż szeregowi pracownicy, ale jedynie 6-krotnie.

Natomiast rozpatrując wynagrodzenia przez pryzmat poszczególnych działów firmy, najlepiej zarabiają pracownicy marketingu oraz finansów. Jak wynika z badania Advisory Group TEST Human Resources dostają oni średnio ponad 9 tys. zł miesięcznie brutto, czyli trzy razy więcej od pracowników produkcyjnych.

Na niewiele niższe zarobki, ale tylko w firmach województwa mazowieckiego, mogą liczyć informatycy (ponad 8 tys. złotych). Ich koledzy z innych województw muszą się zadowolić kwotą o prawie 3 tys. zł niższą.

bgr/sk

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane