• rozwiń

KE ma plan redukcji CO2 do 2030 r.

KE ma plan redukcji CO2 do 2030 r.
Foto: Wikimedia/ Vondraussen Foto: W obowiązującym do 2020 r. pakiecie założono trzy cele: redukcji emisji CO2 o 20 proc.

Komisja Europejska zaproponuje w środę 40-proc. cel redukcji emisji CO2 w ramach projektu polityki energetycznej i klimatycznej UE do 2030. Zaproponuje też europejski cel udziału energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 27 proc. - podały źródła UE.

W obowiązującym do 2020 r. pakiecie założono trzy cele: redukcji emisji CO2 o 20 proc., zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) do 20 proc. i zwiększenia efektywności energetycznej o 20 proc. Dwa pierwsze cele są prawnie wiążące.

Jest zgoda na CO2

Komisja Europejska uznała także polski plan przeznaczenia 404,6 mln uprawnień do emisji dwutlenku węgla na modernizację sektora energii elektrycznej za zgodny z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa.

KE przypomina, że obecnie 90 proc. energii elektrycznej w Polsce wytwarzane jest w elektrowniach węglowych, które powodują największą emisję dwutlenku węgla.

- Polski plan inwestycyjny obejmuje ponad 340 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości ponad 28 mld euro. Inwestycje te będą częściowo finansowane poprzez przydzielenie bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych - czytamy w komunikacie KE.

Komisja oceniła, że przyznane środki zostaną wykorzystane na unowocześnienie infrastruktury produkcyjnej, zróżnicowanie koszyka energetycznego lub budowę nowych instalacji.

- Polska przedstawiła swój krajowy plan inwestycji we wrześniu 2011 r. W lipcu 2012 r. Komisja zatwierdziła plan pod warunkiem wprowadzenia pewnych zmian. Komisja uznała 30 inwestycji za niekwalifikujące się do przyznania pomocy. W związku z tym Polska usunęła te inwestycje z krajowego planu.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane