• rozwiń

KE: Kryzys odsuwa Polskę od euro

KE: Kryzys odsuwa Polskę od euro
Foto: sxc.hu Foto: PKB Unii Europejskiej spadnie w br. o 1,8 - szacuje Komisja Europejska

Europejskie gospodarki wyraźnie hamują. Jak prognozuje Komisja Europejska, PKB państw członkowskich Unii w 2009 roku spadnie o 1,8 procent. W Polsce Wzrost gospodarczy ma wynieść 2 procent (w 2008 r. - 5 proc.) - czytamy w raporcie Komisji. Co gorsze, Bruksela spodziewa się, że deficyt finansów publicznych zwiększy się, a Polska przestanie spełniać kryteria przyjęcia do strefy euro.

Komisja Europejska opublikowała prognozy gospodarcze dla krajów Unii Europejskiej. Zdaniem komisarzy, lekkie ożywienie wzrostu polskiego PKB nastąpi w 2010 roku, kiedy i wyniesie 2,5 procent.

Spadek tempa rozwoju polskiej gospodarki do efekt światowej recesji wywołanej kryzysem finansowym.

Komisja Europejska uważa, że głównym motorem wzrostu PKB w Polsce pozostanie konsumpcja gospodarstw domowych, która jednak zwolni w latach 2009-2010 z powodu gorszej sytuacji na rynku pracy.

Jak tłumaczą eksperci, mniejszy ma być też eksport - ten zmniejszy się w 2009 roku o 0,6 procent. Ponowne przyspieszenie inwestycji i eksportu Komisja Europejska prognozuje na rok 2010.

Polska nie spełni kryteriów

Kryzys gospodarczy odczują także finanse publiczne. Deficyt sektora finansów publicznych wzrośnie w Polsce w 2009 roku do 3,6 procent PKB - czytamy w raporcie. KE szacuje, że w 2008 roku deficyt wyniósł w Polsce 2,5 proc.

Jeśli prognoza komisarzy sprawdzi się, to Polska przestanie spełniać wymóg maksymalnie 3-procentowego deficytu, który jest jednym z kluczowych kryteriów przyjęcia do strefy euro.

W 2010 roku ma nastąpić niewielki spadek deficytu do 3,5 procent.

Recesja w większości państw

Niedobre wiadomości dotyczą większości państw członkowskich. Recesja objęła niemal wszystkie gospodarki strefy euro, poza Grecją, Cyprem, Maltą, Słowenią i Słowacją.

PKB całej Unii Europejskiej spadnie w 2009 roku o 1,8 procent, pod koniec roku nastąpi jednak ożywienie, które pozwoli w 2010 roku na stopniowe wyjście z recesji - czytamy.

Zdaniem Komisji, należy się spodziewać pogorszenia sytuacji na rynku pracy i wzrostu deficytów sektora finansów publicznych na skutek zmniejszenia dochodów z podatków oraz wydatków na pobudzenie gospodarki w ramach narodowych planów, które wynoszą już w sumie 1 proc. unijnego PKB.

Liczony wspólnie deficyt ma wynieść w 2009 roku 4 procent w strefie euro i 4,4 procent w całej Unii Europejskiej.

eq/sk

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane