• rozwiń

Inwestorzy zagraniczni kochają nasz kraj

Inwestorzy zagraniczni kochają nasz kraj
Foto: sxc.hu Foto: Inwestorzy zagraniczni chcą inwestować w Polsce

Zagraniczni inwestorzy, którzy za miejsce inwestycji obrali Polskę, nie żałują wyboru. Aż 95 proc. z nich ponownie by to zrobiło - wynika z badania przedsiębiorców przygotowanego przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową (AHK).

Z badania wynika, że 81 proc. inwestorów zagranicznych w Europie Środkowo-Wschodniej jest zadowolonych z wyboru lokalizacji inwestycji w tym regionie. Największy odsetek odpowiedzi pozytywnych na pytanie "Czy zainwestowaliby Państwo ponownie w kraju lokalizacji firmy?" przypada na Polskę - jest to 95 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się: Słowacja i Rumunia (po 89 proc. odpowiedzi pozytywnych), Czechy (85 proc.), Węgry (71 proc.) i Bułgaria (65 proc.).

Dobra kondycja polskiej gospodarki

Zagraniczni inwestorzy bardzo pozytywnie odnieśli się też do kondycji polskiej gospodarki: 37 proc. z nich uważa, że jest ona dobra, 54 proc. zadowalająca, a tylko 9 proc., że jest zła. Dla inwestorów największym problemem w naszym kraju jest wysokość podatków i nieefektywność administracji podatkowej.

Dobre perspektywy

Zdaniem inwestorów, firmy w Polsce mają też dobre perspektywy rozwoju - 48 proc. jest zdania, że są one lepsze niż przed rokiem, 42 proc., że się nie zmieniły, a 10 proc. uważa, że w ciągu ostatniego roku się pogorszyły. Ponadto z badania AHK wynika, że 35 proc. badanych firm przewiduje, że w 2012 wzrosną w porównaniu z 2011 wydatki inwestycyjne firm w Polsce, a wzrost zatrudnienia w tym czasie przewiduje 39 proc. respondentów. Inwestorzy ankietowani w Polsce wskazali ponadto na stabilność polityczną kraju, jako ważną zachętę do inwestowania.

Drugie miejsce Polski

W sumarycznym rankingu atrakcyjności inwestycyjnej krajów Europy Środowej i Wschodniej, konstruowanym na zasadzie ocen punktowych, Polska zajmuje drugą pozycję (w 2007 r. zajęliśmy dziewiątą lokatę).

W 2012 roku Polska uzyskała 4 z możliwych maksymalnie 6 pkt. Nieznacznie wyprzedziły nas Czechy, które uzyskały 4,05 pkt. Najniżej ocenione zostały Węgry, które zdobyły zaledwie 2,97 pkt.

Niemieckie projekty

Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagraniczych Sławomir Majman powiedział, że w naszym kraju wzrosła liczba inwestycji z Niemiec. - W porównaniu z czerwcem 2011 r. Niemcy awansowały z czwartego na drugie miejsce pod względem obsługiwanych projektów inwestycyjnych przez PAIiIZ. Wartość tych projektów, których jest 18, wynosi ponad 0,5 mld euro, a zadeklarowana liczba miejsc pracy to 5 tysięcy - powiedział Majman. Dodał, że są to projekty głównie z sektora nowoczesnych usług dla biznesu i motoryzacyjnego.

W badaniu AHK przeprowadzonym w lutym i marcu 2012 roku udział wzięły 1323 firmy z 15 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, z których ok. 2/3 stanowiły przedsiębiorstwa z kapitałem niemieckim. W przypadku Polski w badaniu udział wzięło 186 firm.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane