• rozwiń

Grupa TVN opublikowała wyniki

Grupa TVN opublikowała wyniki
Foto: TVN24 Foto: TVN z wynikami za pierwszy kwartał

Grupa TVN zanotowała w I kwartale 2009 r. stratę netto na poziomie 29,07 mln zł. Strata spowodowana jest wyceną zadłużenia w euro spółki. Jednocześnie jednak zysk operacyjny TVN wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku niemal o 60 proc.

Zysk operacyjny Grupy TVN wyniósł w I kwartale 2009 r. 174 mln zł wobec 108 mln zł zysku rok wcześniej. Wzrosły także skonsolidowane przychody (wyniosły 435, mln zł wobec 401 mln zł rok wcześniej) i skonsolidowana EBITDA (zysk bez kosztów kredytów, amortyzacji i opodatkowania) - wzrost o 58,9 proc. do 201,5 milionów zł.

Mimo to TVN zanotował stratę netto na poziomie 29 mln zł. Jak podała spółka w komunikacie, wynika ona głównie z "niegotówkowych strat walutowych związanych z wyceną denominowanego w euro zadłużenia grupy".

Jest to jednak wynik gorszy od oczekiwań rynkowych. Analitycy spodziewali się, że spółka zanotuje zysk netto. Ich oczekiwania kształtowały się pomiędzy 14,7-57,1 mln zł netto, przy konsensusie na poziomie 38,0 mln zł.

Grupa TVN planuje w 2009 r. wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 283 mln zł, z czego 160 mln zł to wydatki inwestycyjne planowane przez platformę cyfrową "n", dotyczące w znacznej mierze dekoderów, a 123 mln zł to pozostałe wydatki inwestycje.

Platforma "n" w I kwartale zwiększyła swoją bazę abonencką o ponad 49.000 do 549.000 podpisanych umów o świadczenie usług, w tym 544.000 aktywnych abonentów.

bgr ram

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane