• rozwiń

Górka cenowa już za nami

Górka cenowa już za nami
Foto: TVN24 Foto: Inflacja bazowa w czerwcu wyniosła 2,7 proc.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii w czerwcu wyniosła 2,7 proc. wobec 2,8 proc. w maju - podał NBP w komunikacie. Takiego poziomu wskaźnika spodziewali się ekonomiści.

W ujęciu miesięcznym inflacja bazowa wyniosła 0,3 proc.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w czerwcu w ujęciu rocznym 2,9 proc. wobec 2,9 proc. przed miesiącem.

Czerwcowa inflacja bazowa rok do roku po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,8 proc. wobec 3,9 w maju.

Inflacja liczona metodą 15-proc. średniej obciętej wyniosła w czerwcu rok do roku 3,6 proc. wobec 3,9 proc. w maju.

Inflacja bazowa obrazuje długookresowy trend kształtowania się cen. Ilustruje ona zmiany cen po wyeliminowaniu wahań o charakterze sezonowym oraz wahań powstałych wskutek przejściowych szoków podażowych.

Indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych liczony przez GUS rok do roku wyniósł w czerwcu 3,5 proc.

bgr ram/k

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane