• rozwiń

Fed znów tnie skup aktywów i sygnalizuje, że może szybciej podnieść stopy

Foto: EPA Foto: Jannet Yellen zapowiadała stopniowe ograniczenie interwencji

Amerykańska Rezerwa Federalna zdecydowała w środę o dalszym ograniczeniu programu skupu obligacji. Po raz kolejny o 10 mld dolarów - z 65 do 55 mld miesięcznie od kwietnia br. Fed poinformował też o rezygnacji z uzależniania podwyżki stóp procentowych od stopy bezrobocia w USA na poziomie 6,5 proc. Zasygnalizwoał też, że do podwyżki tej może dojść szybciej niż do tej pory prognozowano.

"Wysoce akomodacyjne nastawianie w polityce monetarnej pozostaje właściwe" - napisano w oświadczeniu wydanym po zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu. Dodano, że przy decyzji w sprawie stóp procentowych Fed będzie się kierował postępem w osiąganiu swoich celów: inflacji na poziomie 2 proc. oraz maksymalnego zatrudniania.

Stopy na razie niskie, ale...

Przy podejmowaniu decyzji w sprawie stóp procentowych będzie brana pod uwagę "szeroka gama czynników, takich jak: sytuacja na rynku pracy, oczekiwania inflacyjne oraz sytuacja na rynkach finansowych" - oświadczył Fed. Fed zrezygnował tym samym z uzależniania podwyżki stóp procentowych od konkretnego poziomu stopy bezrobocia w USA. Poprzednie komunikaty Fed zawierały stwierdzenie, że Fed zamierza pozostawić bez zmian stopy procentowe w USA, przynajmniej tak długo, jak bezrobocie pozostawać będzie powyżej 6,5 proc.

Fed prognozuje, że stopa funduszy federalnych wzrośnie do 1 proc. do końca 2015 roku. To kontrastuje z grudniową medianą oczekiwań analityków, która zakładała wzrost stóp do końca 2015 r. do poziomu 0,75 proc.

Fed prognozuje też, że do końca 2016 r. stopa wzrośnie do 2,25 proc. Oznacza to podniesienie prognozy o 0,5 pkt proc.

W najnowszej prognozie Fed przewiduje też szybszy  spadek bezrobocia. Na koniec tego roku stopa bezrobocia ma wynieść w okolicach 6,1-6,3 proc. Obecnie wynosi ona 6,7 proc.

Ograniczają skup

Amerykański Bank Centralny zdecydował o obniżeniu skali skupu aktywów do poziomu 55 mld USD miesięcznie.

Fed oświadczył, że prawdopodobnie zostanie utrzymane tempo stopniowej redukcji programu skupu aktywów na kolejnych posiedzeniach. Dodano jednocześnie, że nie oznacza to, iż przyszłość programu luzowania ilościowego jest z góry zaplanowana.

O tym, że Fed będzie dalej ograniczał interwencję na rynku Janet Yellen mówił już w lutym. - Fed najprawdopodobniej będzie podczas następnych posiedzeń zmniejszał tempo zakupu aktywów (QE3) małymi krokami w oczekiwaniu na poprawę sytuacji na rynku pracy - powiedziała Yellen.

Strategia Fed zakłada od grudnia, że bank stopniowo, małymi krokami będzie wycofywać się z  programu QE3, aż sytuacja gospodarcza się poprawi. Podczas posiedzenia w grudniu 2013 r. Fed zmniejszył skalę skupu aktywów z 85 do 75 mld dolarów, a w styczniu z 75 do 65 mld dolarów.

Dalszy wzrost

Pomimo surowej zimy w tym roku w USA, wzrost gospodarczy powinien być kontynuowany i dalej poprawiać powinna się kondycja amerykańskiego rynku pracy - ocenił Fed. "Wzrost gospodarczy uległ spowolnieniu w trakcie zimowych miesięcy, co częściowo jest efektem niekorzystnych warunków pogodowych. Gospodarka amerykańska jest jednak wystarczająco silna, aby możliwa była kontynuacja poprawy sytuacji na rynku pracy" - napisano.

Marcowe posiedzenie było pierwszym, któremu przewodniczyła Janet Yellen. Yellen na początku lutego zastąpiła na stanowisku szefa Fed Bena Bernanke, który swoje stanowisko piastował od 2006 roku.

Kolejne posiedzenie FOMC, na którym będą podejmowane decyzje w sprawie polityki monetarnej w USA, zaplanowane jest na 29-30 kwietnia.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane