• rozwiń

Europejskie banki też przeżyją stres

Europejskie banki też przeżyją stres
Foto: scx.hu Foto: We wrześniu okaże się, czy europejskie banki są odporne na kryzys

Europa będzie miała swoje stress testy dla sektora bankowego. Jak dowiedziała się agencja Reutera, Unia Europejska przeprowadzi do września próby wytrzymałości banków Starego Kontynentu - po to, by sprawdzić, czy poradzą sobie z recesją, i czy są odpowiednio dokapitalizowane.

Testy miałyby być przeprowadzone przez regulatorów sektora w poszczególnych krajach, ale zgodnie z metodologią opublikowaną przez Komisję Europejską.

Tymczasem szef Fed Ben Bernanke chwali testy wytrzymałości sektora bankowego przeprowadzone w USA. Powiedział on, że wyniki prób branży finansowej już teraz pomagają bankom w dostępie do prywatnego kapitału - a to według Bena Bernanke kluczowy warunek ożywienia gospodarczego.

Szef FED jest zdania, że wstępne wyniki stres testów okazały się zachęcające, a wiele banków już teraz dobrze radzi sobie z emisją akcji i pozyskaniem nowych funduszy od inwestorów. Co więcej, kilka banków ogłosiło plany aukcji papierów dłużnych, które nie będą - w przeciwieństwie do poprzednich emisji - gwarantowane przez państwo.

Bernanke dodał jednak, że upłynie jeszcze trochę czasu, zanim będzie można jednoznacznie powiedzieć, czy testy przywrócą zaufanie rynków do sektora finansowego. Ze stres testów wynikło, że 10 z 19-tu badanych banków musi w sumie podnieść kapitał o 74,5 miliarda dolarów.

ram

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane