• rozwiń

Euro-inflacja podnosi głowę

Euro-inflacja podnosi głowę
Foto: sxc.hu Foto: Europejska waluta mocniej traci na wartości

Inflacja w strefie euro w październiku 2010 r., w ujęciu rok do roku, wyniosła 1,9 proc. - podał biuro statystyczne Unii Europejskiej Eurostat. Te ostateczne dane potwierdzają wstępne szacunki. Polską październikowa inflację Eurostat wyliczył na 2,5 proc.

Europejskie dane okazały się gorsze od oczekiwań analityków, którzy prognozowali, że inflacja HICP wyniesie 1,9 proc. r/r oraz 0,3 proc. m/m. Miesiąc wcześniej wskaźnik ten osiągnął wartość 1,8 proc. r/r oraz 0,2 proc. m/m.

Eurostat liczy inflację według metodologii HICP, uzgodnionej w traktacie z Maastricht. Liczona tą metodą inflacja w Polsce wyniosła w październiku 2010 roku w ujęciu rocznym 2,6 proc. wobec 2,5 proc. we wrześniu - podano. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,3 proc.

Liczony przez GUS wskaźnik CPI w październiku wyniósł 2,8 proc. rok do roku.

Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, a do CPI - tylko z wydatków budżetów domowych.

//sk/k

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane