• rozwiń

Euro coraz bliżej

Euro coraz bliżej
Foto: TVN24 Foto: Polska ma przyjąć euro w ciągu kilku lat

Rada Ministrów przyjęła zaktualizowane przez ministra finansów zasady, które powinna spełniać polityka gospodarcza państwa aspirującego do przyjęcia euro.

Według szacunków resortu finansów, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2007 roku będzie mniejszy niż zakładano i wyniesie trzy proc. PKB. Wynika to bezpośrednio z bardzo dobrej sytuacji gospodarczej. Dług obu sektorów utrzyma się na poziomie poniżej 50 proc. PKB, a tym samym poniżej ustalonej wartości w całym przewidzianym na oczekiwanie okresie.

- Korzystna sytuacja makroekonomiczna Polski, powodująca dynamiczny rozwój gospodarczy, pozwala przypuszczać, że w całym 2007 roku tempo wzrostu PKB będzie jeszcze większe i wyniesie 6,5 proc. - uważa resort finansów.

Kryteria konwergencji, znane też jako kryteria zbieżności lub kryteria z Maastricht, to ustalone w Traktacie UE wskaźniki ekonomiczne i zasady, jakie powinna spełniać polityka gospodarcza państwa, które aspiruje do członkostwa w Unii Walutowo-Gospodarczej. Jednym z warunków przyjęcia euro jest zmniejszenie deficytu finansów publicznych do poziomu poniżej 3 proc. PKB.

mkg

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane