• rozwiń
  • WIG20 2233.87 +0.35%
  • WIG30 2531.47 +0.32%
  • WIG 58751.67 +0.22%
  • sWIG80 11571.42 -0.14%
  • mWIG40 3746.86 -0.06%

Ostatnia aktualizacja: 2019-11-15 17:15

Dostosuj

ETS powinien zbadać odliczanie zagranicznych składek

ETS powinien zbadać odliczanie zagranicznych składek
Foto: TVN24 Foto: Pracujesz zagranicą? Sprawdź, co z twoimi składkami

Polski rząd powinien zmienić przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie odliczeń składek płaconych przez Polaków za granicą, ale z mocą obowiązującą nie od 1 grudnia 2008, a od 1 maja 2004 r. - pisze "Gazeta Prawna."

Problem dotyczy Polaków pracujących w niektórych krajach Unii, czyli w Austrii, Holandii, Belgii, Danii czy Finlandii, a więc państwach, z którymi Polska podpisała niekorzystne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeśli zapłacili składki w innym państwie Unii, a nie mogli odliczyć ich ani w innym państwie, ani w Polsce, powinni więc występować do urzędów skarbowych o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych lub do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Korzystne zmiany dla niektórych

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie dotyczy Polaków pracujących np. w Anglii, Niemczech i Irlandii.

Ramka 1


Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, prawo do odliczenia będzie przysługiwało podatnikom określonym w art. 27 ust. 9 ustawy o PIT. Chodzi zatem o podatników, którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, czyli takich, których miejscem zamieszkania jest Polska, osiągają dochody również za granicą, a w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a innym państwem ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia. A zatem wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie dotyczy Polaków pracujących np. w Anglii, Niemczech i Irlandii, ponieważ w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania z tymi państwami określono korzystną dla nich metodę wyłączenia z progresją. W przypadku rozliczeń pracujących w Anglii, problem dotyczył rozliczeń Polaków w latach 2004 - 2006, ale umowę tę zmieniono i obecnie obowiązuje umowa korzystniejsza, zawierająca metodę wyłączenia z progresją.

Wyrok Trybunału dotyczy natomiast Polaków pracujących w Austrii, Holandii, Belgii, Danii czy Finlandii. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę z tymi państwami nakładają bowiem obowiązek zapłaty podatku w Polsce nawet w sytuacji, gdy zapłacili go w tym innym kraju. Osoby te nie miały jednak możliwości odliczeń składek na ubezpieczenia, a zatem dla nich wyrok Trybunału jest korzystny.

Najpierw skarga do sądu

Pierwszą drogą, jeżeli stwierdzimy, że jakiś polski przepis jest niezgodny z prawem unijnym, jest złożenie powództwa lub skargi do sądu powszechnego. Sądy powszechne państw członkowskich mają bowiem obowiązek orzekać zgodnie z prawem wspólnotowym.

Ramka 3

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego uznający prawo do odliczeń zapłaconych przez Polaków pracujących za granicą, a nieodliczonych w innym państwie składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, jest korzystny dla podatników, ale nie rozwiązuje do końca problemu odliczeń. Trybunał orzekł, że odpowiednie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są niezgodne z konstytucją, ale dopiero od 30 listopada 2008 r. Podatnicy pracujący za granicą nie mieli możliwości odliczania składek również w latach poprzednich. Dlatego wyrok nie rozwiązuje do końca sprawy. Może to zrobić natomiast Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Pierwszą drogą, jeżeli stwierdzimy, że jakiś polski przepis jest niezgodny z prawem unijnym, jest złożenie powództwa lub skargi do sądu powszechnego. Sądy powszechne państw członkowskich mają bowiem obowiązek orzekać zgodnie z prawem wspólnotowym. Jeżeli sąd stwierdzi, że istotnie zachodzi w naszej sprawie wątpliwość co do interpretacji danego przepisu na tle prawa unijnego, może zwrócić się z pytaniem prejudycjalnym do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Orzeczenie prejudycjalne ETS jest wiążące w sprawie, w której sąd polski występuje z zapytaniem, a większość ekspertów skłania się również do tezy, że jest ono bezwzględnie wiążące w każdej innej podobnej sprawie rozpatrywanej przez każdy inny sąd w przyszłości.

Potem do Komisji Europejskiej

Każdy może też złożyć do Komisji Europejskiej skargę przeciwko państwu członkowskiemu. Może ona dotyczyć środka krajowego, takiego jak ustawa, rozporządzenia lub działanie administracyjne, a także praktyki stosowanej przez to państwo.

Ramka 2


Każdy może też złożyć do Komisji Europejskiej skargę przeciwko państwu członkowskiemu. Może ona dotyczyć środka krajowego, takiego jak ustawa, rozporządzenia lub działanie administracyjne, a także praktyki stosowanej przez to państwo. Aby ułatwić wnoszenie indywidualnych skarg do Komisji Europejskiej w sprawie nieprzestrzegania prawa wspólnotowego przez członków wspólnoty, Komisja wydała odpowiedni formularz. Jest on dostępny na stronie internetowej Komisji pod adresem http://ec.europa.eu/polska/index pl.htm.

Komisja podejmuje wszelkie kroki zmierzające do położenia kresu nieprzestrzegania prawa unijnego przez państwa członkowskie, jakie uzna za stosowne. Może to zrobić pod wpływem skargi lub własnej inicjatywy, jeżeli sama wykryje naruszenie przepisów. Jeśli Komisja Europejska uzna, że państwo członkowskie uchybiło jednemu z zobowiązań, które na tym państwie ciąży, wydaje uzasadnioną opinię w tym przedmiocie, po uprzednim umożliwieniu temu państwu przedstawienia swych uwag odnoszących się do kwestii naruszenia. Jeśli państwo to nie zastosuje się do opinii w terminie określonym przez Komisję, może ona wnieść sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Państwo będzie płacić
Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości w wyroku stwierdza, że państwo członkowskie nie spełnia swych zobowiązań wynikających z Traktatu Unii, wówczas państwo jest zobowiązane podjąć konieczne środki, które zapewnią wykonanie wyroku Trybunału.

Jeżeli pomimo wyroku państwo nie podejmuje działań w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem unijnym, Komisja, po umożliwieniu temu państwu przedstawienia swoich uwag, wydaje umotywowaną opinię, określając punkty, w których to państwo członkowskie uchybiło wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości i określa termin, do kiedy naruszenia i skutki naruszeń powinny zostać zlikwidowane.

mpj

Podziel się:

Bądź na bieżąco:
 • Komentarze (0)

Dodaj Komentarz

Zaloguj się , aby dodać komentarz
Forum jest aktualizowane w czasie rzeczywistym
+0 nowe komentarze

Zasady forum

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN24BiŚ nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane