• rozwiń

Temat: Premier Donald Tusk

Dziś posiedzenie Rady Ministrów. Rząd zajmie się rajami podatkowymi i leczeniem za granicą

Dziś posiedzenie Rady Ministrów. Rząd zajmie się rajami podatkowymi i leczeniem za granicą
Foto: KPRM/ Maciej Śmiarowski Foto: Ministrowie zajmą się m.in. projektami ustaw dotyczących Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu

Propozycjami zmian w prawie zmierzającymi do ukrócenia wyprowadzania zysków firm do rajów podatkowych oraz projektem dotyczącym wykrywania ewentualnych oszustów podatkowych dokonywanych przez firmy zajmie się dziś rząd. Ministrowie omówią też projekty ustaw dotyczących Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz projektem noweli, która dostosuje nasze prawo do dyrektywy UE o transgranicznej opiece zdrowotnej.

W celu ukrócenie wyprowadzania zysków firm do rajów podatkowych resort finansów proponuje opodatkowanie dochodów z kontrolowanych spółek zagranicznych (tzw. CFC).

Procentowe zawiłości

Dochody zagranicznych spółek byłyby opodatkowane w Polsce, jeżeli firma krajowa miałaby w podmiocie zagranicznym ponad 25 proc. udziałów. Zasadę tę stosowano by pod warunkiem, że podatek za granicą byłby niższy o co najmniej 25 proc. niż w Polsce, a spółka nie prowadziłaby tam rzeczywistej działalności. Z kolei propozycja zmian w Ordynacji podatkowej przewiduje wprowadzenie tzw. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Celem zmian jest szybsze wykrywanie ewentualnych oszustw podatkowych dokonywanych przez firmy.

Terroryzm do ministra

Ministrowie zajmą się też projektami ustaw dotyczących Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. Główną zmianą ma być odmienne podporządkowanie tych służb, obecnie podległych premierowi. AW jako jednostka "ponadresortowa" ma pozostać w jego nadzorze, zaś ABW ma przejść pod kuratelę MSW. Proponowane zmiany to element szerszej reformy służb specjalnych zapowiedzianej przez premiera Donalda Tuska po aferze Amber Gold z 2012 roku, gdy okazało się, że nie było właściwej koordynacji działań służb i organów państwa.

Wdrożenie dyrektywy sprzed czterech lat

Z kolei projekt noweli, która dostosuje nasze prawo do dyrektywy UE o transgranicznej opiece zdrowotnej wprowadza rozwiązania służące temu, by pacjenci mogli uzyskiwać z NFZ zwrot kosztów leczenia za granicą, jednak według stawek obowiązujących w Polsce.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane