• rozwiń

Dziecko za mało zarabia? Odlicz sobie ulgę

Dziecko za mało zarabia? Odlicz sobie ulgę
Foto: TVN24 Foto: Więcej rodzin odliczy ulgę rodzinną

Z powodu pomyłki ustawodawcy, więcej rodzin odliczy ulgę rodzinną - donosi "Gazeta Prawna". Rodzice pełnoletnich dzieci, które uczą się i jednocześnie prowadzą własne firmy oraz rozliczają podatkiem zryczałtowanym lub liniowym, mają prawo do ulgi rodzinnej. A wynosi ona 1173,70 zł.

Według dziennika, rodzice pomniejszą swój podatek niezależnie od tego, jak wysoki dochód uzyskuje z własnej działalności gospodarczej ich dziecko, jeśli nadal sie uczy i nie skończyło 25 lat.

A wszystko przez to, że nowelizując ustawę o PIT, wprawdzie wyłączono możliwość odliczenia ulgi w przypadkach, gdy do dzieci mają zastosowanie przepisy o podatku zryczałtowanym lub podatku liniowym, ale jednocześnie nie nakazano stosowania tego wyłączenia do rozliczenia podatkowego za 2008 rok. W efekcie - przy składaniu zeznań za ubiegły rok podatnicy mogą odliczyć ulgę na dzieci, które uzyskały dochody z działalności opodatkowanej podatkiem liniowym lub ryczałtem, i to w znacznej wysokości.

Nowe limity

Anna Misiak, doradca podatkowy w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, wyjaśnia, że zmodyfikowane ograniczenie wysokości dochodów pełnoletnich dzieci mające zastosowanie już w rozliczeniu za 2008 rok dotyczy wyłącznie dochodów podlegających opodatkowaniu według skali lub ze zbycia udziałów i instrumentów finansowych. Uczące się bądź studiujące dziecko może zatem uzyskiwać dochody z innych tytułów bez ograniczeń.

- Mogą to być zarówno dochody, które nie podlegają ustawie o PIT, jak i podlegające tej ustawie, do których stosuje się odrębne zasady opodatkowania, np. nagrody, odsetki od środków bankowych, dywidendy i inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych - wylicza Anna Misiak.

Uwaga - od następnych rozliczeń podatkowych prawo do ulgi w takich przypadkach będzie już wyłączone - ostrzega "Gazeta Prawna.

mon/mlas

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane