• rozwiń

Dziarski byczek Pekao

Dziarski byczek Pekao
Foto: TVN24.pl Foto: Byk Banku Pekao okazał się całkiem dziarski

Zysk netto grupy Pekao SA w czwartym kwartale 2008 roku wyniósł 719,3 mln zł - głosi komunikat spółki. Wynik mile zaskakuje analityków. Jednocześnie bank postanowił nie publikować prognoz zysków na przyszłość, uznając, że sytuacja jest zbyt niestabilna.

Zysk w wysokości 719,3 mln zł okazał się lepszy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 671 mln zł. Oczekiwania dwunastu biur maklerskich co do zysku netto za IV kwartał wahały się od 532 mln zł do 740 mln zł.

Zysk osiągnięty w IV kwartale jest jednak o 14,5 proc. mniejszy niż w III kwartale 2008 roku.

Natomiast wynik odsetkowy banku w IV kwartale wyniósł 1.109 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.154 mln zł.

Wynik z prowizji w czwartym kwartale 2008 roku wyniósł 553 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 538 mln zł.

Pekao SA ze względu na sytuację makroekonomiczną zdecydował o powstrzymaniu się od oceny prognozy wyników banku na lata 2008-2010 - poinformowano w komunikacie spółki.

Bez prognoz w trudnych czasach

"Biorąc po uwagę dużą zmienność scenariusza makroekonomicznego, wynikającą z globalnego kryzysu finansowego, zarząd Banku Pekao SA zdecydował o powstrzymaniu się w chwili obecnej od oceny prognozy wyników banku na lata 2008-2010" - napisano w komunikacie.

"Po ustabilizowaniu się sytuacji makroekonomicznej założenia Planu Strategicznego Banku zostaną poddane ponownej ocenie" - dodano.

W sierpniu 2008 roku bank planował, że na koniec 2010 roku jego ROE będzie powyżej 25 proc., a wskaźnik kosztów do dochodów poniżej 40 proc. Zgodnie z ówczesnym planem średnia roczna stopa wzrostu przychodów w latach 2007-2010 wynieść miała około 10 proc. Współczynnik kosztów ryzyka kredytowego miał wynieść na koniec 2010 roku ok. 0,5 proc. Średnią roczną stopę wzrostu w latach 2007-2010 RWA (Aktywa Ważone Ryzykiem) ustalono wtedy na ok. 9 proc.

//sk

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane