• rozwiń

DWS pod lupą Komisji Nadzoru Finansowego

DWS pod lupą Komisji Nadzoru Finansowego
Foto: TVN CNBC BIZNES Foto: KNF sprawdzi DWS

– Komisja Nadzoru Finansowego sprawdzi, czy decyzja DWS Polska TFI o zawieszeniu wyceny oraz odkupu jednostek uczestnictwa trzech funduszy miała uzasadnienie i czy była zgodna z prawem – powiedziała rzeczniczka prasowa Komisji Nadzoru Finansowego Katarzyna Biela.

DWS Polska TFI podał w środę, że zawiesza wycenę oraz zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa trzech swoich funduszy:

  • DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych,
  • DWS Polska FIO Płynna Lokata
  • DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus.

Jak podano, zawieszenie wyceny było spowodowane odbiegającą od standardowych procedur sprzedażą obligacji Earls Eight i Eirles Three, które wchodziły w skład portfela tych funduszy.

Pod lupą

KNF zamierza sprawdzić, czy taki ruch funduszu był naprawdę konieczny. - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ma prawo zawiesić wycenę jednostek w momencie kiedy ma problem z wyceną znacznych pakietów swoich aktywów. W związku z tym może taka sytuacja mieć miejsce, ale nie może być dłuższa niż dwa tygodnie - wyjaśniła Katarzyna Biela.

- Komisja Nadzoru Finansowego sprawdza, czy rzeczywiście zawieszenie sprzedaży jednostek uczestnictwa i wypłat było konieczne. Badamy tę sprawę także pod kontem tego, czy nie doszło do naruszenia prawa - dodała.

Coś jest na rzeczy?

Prezes DWS Polska TFI Jan Mieczkowski powiedział, że firma zakończyła już analizę zasad wyceny jednego ze składników portfeli tych funduszy i wkrótce przywróci możliwość wypłat.

Analityk Analiz Online Grzegorz Raupuk uważa jednak, że sprawa jest o tyle niepokojąca, iż dotyczy jednego z tak zwanych funduszy bezpiecznych. Jego zdaniem, może to podważyć zaufanie do tego segmentu rynku.

Fundusze bezpieczne inwestują w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe. Nie inwestują natomiast w akcje.


DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA jest firmą zarządzającą funduszami inwestycyjnymi, założoną pośrednio przez Deutsche Bank AG. Sprzedaż jednostek uczestnictwa rozpoczęło 2 stycznia 1998 roku. Towarzystwo zarządza aktywami jedenastu funduszy i piętnastu subfunduszy.

mkg/sk

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane