• rozwiń

Droga do euro już jest. Ale daty nie ma

Droga do euro już jest. 
Ale daty nie ma
Foto: TVN24 Foto: Jest droga do euro, ale bez daty

- Rząd przyjął w trybie obiegowym aktualizację programu konwergencji - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Rzeczniczka prasowa Ministerstwa Finansów Magdalena Kobos dodaje, że jeszcze w poniedziałek dokument zostanie wysłany do Brukseli.

Kryteria z Maastricht

1. Inflacja nie może być wyższa niż 1,5 pkt. proc. od średniej stopy inflacji w trzech krajach UE, gdzie inflacja była najniższa
2. Długoterminowe stopy procentowe nie mogą przekraczać więcej niż o 2 pkt proc. średniej wysokości takich stóp procentowych w trzech krajach UE o najniższych stopach
3. Dług publiczny nie może przekraczać 60 proc. PKB
4. Deficyt budżetowy nie może przekraczać 3 proc. PKB
5. Kurs waluty związanej z euro nie może się może się wahać o więcej niż 15 proc.

kryteria z maastricht

Program konwergencji to szczegółowy opis jak dany członek UE wypełnia kryteria konwergencji (lub kryteria z Maastricht), czyli pięć warunków ekonomicznych, które musi spełniać kraj strefy euro. Wysyłają go państwa, które euro już mają oraz te, które mają je zamiar przyjąć. Największym obecnie problem wszystkich państw, w tym Polski, jest tzw. kryterium fiskalne, mówiące, że deficyt sektora finansów publicznych nie może przekraczać 3 proc. PKB

Polski rząd oparł swój program o przedstawiony wcześniej Plan Konsolidacji i Rozwoju Finansów Publicznych mający na celu obniżenie deficytu w najbliższych latach. Do obu dokumentów zastrzeżenia miało jednak PSL, które sprzeciwiało się zbyt daleko posuniętym zmianom w KRUS i włączeniu zamożnych rolników do normalnego systemu podatkowego. Na razie nie ma informacji, jak doszło do porozumienia.

Plan jest, czas na realizację

W przyjętym w poniedziałek programie założono dwa scenariusze. Według bardziej optymistycznego, wzrost gospodarczy w tym roku wyniesie 3 proc. i wtedy deficyt uda się obniżyć do 2,9 proc. w 2012 roku. Gdyby tak się stało, to Polska mogłaby wejść do strefy euro w 2013 roku. Wcześniej jednak Bruksela musiałaby nas wpuścić na dwa lata do systemu ERM2. Przebywanie w nim nie wymaga bowiem żadnych warunków. Jednak w grudniu 2009 roku premier Donald Tusk zapowiadał, że realna data przyjęcia wspólnej waluty to 2015 rok.

Drugi scenariusz zakłada, że jeśli ożywienie w gospodarce będzie słabsze, a wzrost PKB wyniesie w tym roku 2,7 proc., to realizacja planu uzdrowienia finansów opóźni się o rok. W projekcie budżetu na ten rok zapisano, że tegoroczny wzrost PKB wyniesie 1,2 proc.

Według podstawowego scenariusza w tym roku deficyt sektora finansów publicznych ma wynieść 6,9 proc. PKB, w 2011 roku - 5,9 proc. PKB, a w 2012 - 2,9 proc. PKB. Dług publiczny w tych latach to odpowiednio 53,1 proc., 56,3 proc. i 55,8 proc., a stopa bezrobocia: 9,2 proc., 9,3 proc., 8,9 proc.

- Przyjęcie planu konwergencji najprawdopodobniej nie wystarczy, by wyraźnie poprawić nastroje rynkowe. Aby przekonać inwestorów o swojej determinacji do obniżania deficytu, rząd będzie musiał zapewne przedstawić pierwsze projekty ustaw redukujących wydatki budżetowe - uważa Piotr Kalisz, główny ekonomista Citi Handlowego.

mkg ram

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane