• rozwiń

Domy bez zezwolenia dla cudzoziemców

Domy bez zezwolenia dla cudzoziemców
Foto: sxc.hu Foto: Od 1 maja cudzoziemcy mogą bez zezwolenia kupować domy w Polsce

Od 1 maja obywatele Unii z obcym paszportem mogą bez zezwolenia kupować w Polsce domy, nawet jeśli nigdy nie mieszkali w naszym kraju. Jednak żeby bez zezwolenia kupić ziemię, będą musieli poczekać jeszcze 7 lat.

Wynika to z ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Jej art. 8 ust. 2 stanowi, że od 1 maja 2004 r. obywatele Unii nie mogą bez zezwolenia kupować w Polsce nieruchomości rolnych oraz leśnych przez 12 lat od dnia akcesji, zaś domów przez pięć lat od przystąpienia Polski do UE. Od 1 maja 2004 r. mogli natomiast kupować bez przeszkód mieszkania.

- Oznacza to, że od 1 maja obywatele Unii będą mogli kupić w Polsce także domy bez żadnego zezwolenia, niezależnie od tego czy mieszkali kiedyś w Polsce, czy nie. Aby bez zezwolenia kupić ziemię, muszą poczekać kolejne siedem lat - mówi mec. Janusz Siekański, partner w kancelarii prawnej Sołtysiński Kawecki Szlęzak. - Dotyczy to zarówno zwykłych domów mieszkalnych, jak i domów rekreacyjnych - dodał.

Ziemię kupisz pod warunkiem

Jeśli chodzi o prawo do kupowania ziemi bez zezwolenia, to są też pewne przypadki, w których cudzoziemcy już teraz mają do tego prawo.

Gdy nieruchomość rolna lub leśna jest położona na terenie województw zachodnich, np. dolnośląskim, zachodniopomorskim, lubuskim, cudzoziemiec może kupić ją bez zezwolenia, jeżeli przez co najmniej siedem lat dzierżawił tam gospodarstwo rolne i przez ten czas legalnie mieszkał na terenie Polski.

- Dotyczy to również województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie o nabycie nieruchomości do lat stara się wielu obywateli niemieckich - powiedział Siekański.

W wypadku województw Polski wschodniej i centralnej oraz województwa śląskiego, aby cudzoziemiec mógł bez zezwolenia kupić w Polsce ziemię rolną lub leśną, musi dzierżawić ją oraz legalnie mieszkać w Polsce przez trzy lata.

jk/mlas

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane