• rozwiń

Dla kogo pomoc społeczna

Dla kogo pomoc społeczna
Foto: TVN CNBC BIZNES Foto: Minimum dochodowe określa najniższy standard życia

351 zł na członka rodziny i 477 zł dla osoby samotnej - taki poziom minimum dochodowego powinien uprawniać do otrzymywania pomocy społecznej - proponuje rządowi Ministerstwo Pracy. Progi te są o 50 groszy wyższe niż w ubiegłym roku. Miały być jeszcze wyższe, ale w związku z nowelizacją budżetu znacznie zmniejszono wydatki na pomoc społeczną i świadczenia.

Minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak w rozmowie z TVN CNBC Biznes wyjaśniła, że progi minimum dochodowego obowiązywałyby tylko od października do grudnia. W kolejnym budżecie ich wysokość mogłaby zostać zmieniona.

Minimum to kwota określająca koszyk dóbr, które zapewniają najniższy standard życia. Poniżej niego występuje biologiczne zagrożenie życia. Proponowane przez ministerstwo progi są o 50 groszy wyższe od minimum egzystencji za rok 2008, obliczanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Minister pracy zapowiadała wcześniej starania o podniesienie progów w tym roku, ale musiała wycofać się z planów w związku ze spowolnieniem gospodarczym i problemami budżetu spowodowanymi niższymi od planowanych wpływami.

Projektem rozporządzenia w sprawie proponowanego poziomu minimum dochodowego ma się zająć jutro komitet stały Rady Ministrów.

Mniej na pomoc społeczną i świadczenia

Nowelizacja ustawy budżetowej zmniejsza wydatki resortu pracy na pomoc społeczną i świadczenia rodzinne o 2,3 mld zł - przewiduje projekt zaaprobowany w środę przez Komisję Polityki Społecznej. Zgodnie z nim, zaplanowana w budżetach wojewodów kwota 12,5 mld zł na realizację zadań z pomocy społecznej oraz na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego została zmniejszona o 862 mln.

Największemu uszczupleniu ulegną środki przeznaczone na świadczenia rodzinne - o 806 mln zł. Ograniczone też zostaną środki na wypłatę zasiłków stałych (o 19,8 mln zł), dofinansowanie do domów pomocy społecznej (13,4 mln zł), dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej (11,2 mln zł), a także realizację programu dożywiania (7,8 mln zł).

Jednocześnie zmniejszona zostanie zaplanowana na rok 2009 rezerwa celowa na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego o 1,365 mld zł oraz rezerwa na zadania z pomocy społecznej (wypłata dotacji celowych dla gmin i powiatów na zasiłki dla cudzoziemców, poprawę standardów w domach opieki społecznej oraz dodatki do wynagrodzeń pracowników socjalnych) o 100 mln zł.

mon ram/k

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane