• rozwiń

Ceny gazu w górę od połowy lipca

Ceny gazu w górę od połowy lipca
Foto: sxc.hu Foto: Gaz podrożeje

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził w czwartek nową taryfę gazową dla PGNiG. Od 15 lipca odbiorcy, którzy używają gazu tylko do przygotowania posiłków czy podgrzania wody, zapłacą średnio 1 zł 28 gr netto miesięcznie więcej.

PGNiG poinformowało w komunikacie, że nowa taryfa będzie obowiązywać od 15 lipca do 31 grudnia br. O terminie wprowadzenia w życie nowych taryf zdecydują same przedsiębiorstwa, ale najpóźniej podwyżki wejdą w życie 14 sierpnia.

Zaakceptowana podwyżka jest najniższą z możliwych. W efekcie trudnego postępowania udało się - poprzez zapewnienie, przy istniejących uwarunkowaniach, bezpieczeństwa dostaw gazu po nadal rozsądnej cenie - uwzględnić zarówno interes odbiorców końcowych, jak i potrzeby przedsiębiorstw, których obowiązkiem są niezbędne inwestycje

woszczyk o gazie

Odbiorcy używający gazu do przygotowania posiłków i podgrzania wody, zapłacą średnio miesięcznie więcej o 5,55 zł. Odbiorcy, którzy ogrzewają mieszkania gazem, a więc zużywający relatywnie duże ilości gazu - średnio ponad 2,5 tysiąca metrów sześciennych rocznie - zapłacą średnio o 22,62 zł więcej miesięcznie.

"Najniższa z możliwych"

Urząd wyjaśnia, że powodem zatwierdzenia nowych taryf gazowych jest przede wszystkim wzrost kosztów pozyskania gazu wysokometanowego z importu, związany ze wzrostem cen ropy naftowej na świecie i produktów ropopochodnych oraz wahaniem kursów walutowych (dolara i euro)

- Zaakceptowana podwyżka jest najniższą z możliwych. W efekcie trudnego postępowania udało się - poprzez zapewnienie, przy istniejących uwarunkowaniach, bezpieczeństwa dostaw gazu po nadal rozsądnej cenie - uwzględnić zarówno interes odbiorców końcowych, jak i potrzeby przedsiębiorstw, których obowiązkiem są niezbędne inwestycje - podkreśla cytowany w komunikacie prezes URE Marek Woszczyk.

Czekając na łupki

Z kolei PGNiG poinformowało, że musi zachować zdolność kontynuowania kosztownego programu poszukiwania nowych złóż gazu, w tym także łupkowego, co przełoży się na stabilizację cen w kolejnych latach.

- Aby jednak odnieść sukces w poszukiwaniu gazu z łupków niezbędne są miliardowe inwestycje. Koszt jednego odwiertu na koncesjach niekonwencjonalnych waha się od kilku do kilkunastu milionów dolarów. W tym kontekście decyzja Prezesa URE daje szansę PGNiG SA na prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży gazu ziemnego bez ponoszenia straty. Umożliwi to spółce realizowanie inwestycji na zakładanym przez nią poziomie - napisano.

Spółka zaznaczyła, że ostatnia zmiana taryfy, wprowadzona 1 stycznia 2011 r., spowodowała obniżkę cen gazu ziemnego średnio o 3,23 proc., a PGNiG było jedyną firmą europejską, która od 1 stycznia 2011 r. wprowadziła obniżkę cen gazu.

- W dalszym ciągu w krajach sąsiednich ceny gazu są wyższe od obowiązujących w Polsce - podkreśla firma.

mkg//gak

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane