• rozwiń

Centrala Standard & Poor's otwiera się w Warszawie

"Rosjanie nie wyjdą na ulice. Putin nie ma się czego obawiać" Odtwórz: "Rosjanie nie wyjdą na ulice. Putin nie ma się czego obawiać"
"Rosjanie nie wyjdą na ulice. Putin nie ma się czego obawiać" "Źródło: TVN24 BiS"

Agencja ratingowa Standard & Poor's otwiera w Polsce centralę na Europę Środkowo-Wschodnią. Dyrektorem na region oraz dyrektorem zarządzającym został Marcin Petrykowski.

"Biuro w Warszawie będzie centralą S&P na region Europy Środkowo-Wschodniej, koordynującą działania i strategię firmy na rynkach kapitałowych regionu" - napisano w komunikacie.

Agencja dodała, że wybór Polski na siedzibę centrali S&P w regionie był podyktowany strategicznym położeniem, rosnącym umiędzynarodowieniem biznesu oraz rozwijającym się rynkiem papierów dłużnych.

Polak szefem

"Marcin Petrykowski będzie koordynował realizację strategii S&P dla Europy Środkowo-Wschodniej, zarządzał działalnością firmy w tym regionie oraz promował wśród inwestorów i emitentów użytkowanie ratingów jako globalnych punktów odniesienia w ocenie wiarygodności kredytowej, stanowiących kluczowe wsparcie w dotarciu na lokalne i międzynarodowe rynki kapitałowe" - czytamy w komunikacie.

Agencja ratingowa Standard & Poor's publikuje analizy i raporty dotyczące spółek akcyjnych, emitowanych obligacji, a także przeprowadza ratingi miast, państw, czy spółek akcyjnych.

Pozytywna prognoza

Nowy szef centrali uważa, że polska gospodarka będzie rozwijała się dynamicznie. - W perspektywie najbliższych czterech lat polska gospodarka będzie się rozwijała w tempie 2,5-3,0 proc. rocznie - uważa Marcin Petrykowski.

- W naszej ocenie, w dłuższym horyzoncie czasowym Polska nadal będzie przyciągać zagranicznych inwestorów, szczególnie ze względu na fakt, że jej dynamicznie rosnący krajowy i zagraniczny rynek finansowania dłużnego jest najbardziej rozwinięty w Europie Środkowo-Wschodniej - dodał.

Obecnie długoterminowy rating waluty zagranicznej Polski, w tej agencji, jest na poziomie "A-".

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane