• rozwiń

Cała Starka do kupienia

Cała Starka do kupienia
Foto: Polmos Szczecin Foto: Tajemnicą Starki są dębowe beczki po winach gronowych - i wyjątkowe piwnice

Do kupienia jest Szczecińska Wytwórnia Wódek Polmos. To firma w której piwnicach znajdują się tysiące litrów marzeń wielu smakoszy: beczki ze Starka. Przetarg na sprzedaż majątku firmy o wartości niemal 50 milionów złotych ogłosił jej syndyk.

Jak napisano w ogłoszeniu o przetargu zamieszczonym na stronach wytwórni, sprzedaż ma nastąpić z wolnej ręki, ale syndyk chce firmę sprzedać w całości. Na złożenie ofert chętni mają 60 dni. Cena wywoławcza wynosi 48 milionów złotych, żeby wziąć udział w przetargu trzeba wpłacić wadium w wysokości 1/10 tej sumy.

Polegli na wódce

W maju ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Szczecinie zdecydował o upadłości likwidacyjnej Szczecińskiej Wytwórni Wódek "Polmos" SA. Zadłużonemu Polmosowi nie udało się przeprowadzić zamierzonej upadłości układem z wierzycielami.

Długi Polmosu przekraczają 40 milionów zł. Głównymi wierzycielami firmy są: Izba Celna, Bank Gospodarki Żywnościowej i Urząd Skarbowy.

Główną przeszkodą w zawarciu układu była decyzja szczecińskiej Izby Celnej, która stwierdziła, iż rezygnacja z części wierzytelności, które ma u niej Polmos, może być uznana przez Komisję Europejską za pomoc publiczną.

Narastający dług był główną przeszkodą w trwających od 10 lat próbach prywatyzacji. Aby ratować firmę, w grudniu 2008 r. zarząd spółki złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. W marcu 2009 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum wydał postanowienie o upadłości z możliwością zawarcia układu, wyznaczając jednocześnie zarządcę. prawa

W sierpniu tego roku została opublikowana lista wierzycieli. Układu z wierzycielami nie udało się jednak przeprowadzić i w styczniu 2010 r. zarządca sądowy złożył wniosek o upadłość likwidacyjną zakładu, do której sąd się przychylił w maju.

Syndyk nie ujawnia w ogłoszeniu jak duże ilości trunków znajdują się w piwnicach firmy, pisze jedynie, że składnikiem sprzedawanego majątku firmy są "zapasy magazynowe, produkcja w toku, etc". Wymienia natomiast szczegółowo atrakcyjne nieruchomości firmy, położone w ścisłym centrum Szczecina. Zapewnia też, że sprzedaż obejmuje "Wartości niematerialne i prawne obejmujące znaki towarowe, wzory przemysłowe, receptury".

Skarb w piwnicach

Zakład jest jedną z najstarszych polskich firm w Szczecinie - działa nieprzerwanie od 1946 roku, jednak jego korzenie sięgają roku 1863. W czasach swej świetności, w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku firma zatrudniała ponad 400 pracowników. U schyłku produkcji, w maju zeszłego roku było to 70 osób. Obecna załoga to zaledwie ok. 20 osób, jednak firma deklaruje, że są oni w każdej chwili w stanie uruchomić produkcję.

Przez lata sztandarowym wyrobem szczecińskiego Polmosu była wódka "Starka" - trunek przez wiele lat leżakujący w dębowych beczkach w specyficznej atmosferze tamtejszych piwnic. Liczą one ponad 3 tysiące metrów kwadratowych.

Jak podkreśla producent, wyjątkowość Starki wynika z jej niepowtarzalnego aromatu, wyjątkowo bogatego bukietu i wspaniałej, klarownej barwy. Wszystko to jest efektem wieloletniego leżakowania destylatu żytniego w dębowych beczkach po winach gronowych.

Piwnice firmy są udostępnione do zwiedzania. Na wycieczkę przyjmowane są wyłącznie osoby pełnoletnie, a wędrowcy mają szansę degustacji 10- i 18-letniej Starki w - jak podkreślają przewodnicy - "atmosferze polskiej gościnności".

//sk

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane