• rozwiń

Brytyjski rząd ułatwia poszukiwania gazu łupkowego

Brytyjski rząd ułatwia poszukiwania gazu łupkowego

Brytyjski rząd przedstawił projekt zmian regulacji, które mają ułatwić prowadzenie poszukiwań gazu łupkowego. Chodzi o umożliwienie spółkom prowadzenia wierceń pod nieruchomościami bez konieczności uzyskania zgody ich właścicieli.

Według obecnego stanu prawnego, chcąc wykonywać odwierty podziemne, spółki muszą uzyskać zgodę właścicieli wszystkich nieruchomości, pod którymi będzie przebiegał odwiert. Nie stanowi to większego problemu, gdy chodzi o wiercenia pionowe – spółki bowiem najczęściej kupują lub dzierżawią grunt pod odwiert.

Odwierty poziome

Problem pojawia się w odwiertach poziomych, które w przypadku gazu łupkowego mogą mieć kilka kilometrów długości. Uzyskanie zgody od wszystkich właścicieli jest w tej sytuacji bardzo trudne, a dotychczasowa praktyka pokazuje, że mechanizm ten wykorzystywany był powszechnie przez przeciwników gazu łupkowego do wstrzymania prac poszukiwawczych.

W przypadku braku zgody właścicieli, inwestor zmuszony jest bowiem wejść na drogę sądową. Zazwyczaj sąd nakazywał właścicielowi udzielenie zgody na wiercenia za odpowiednim odszkodowaniem, ale samo postępowanie sądowe mogło ciągnąć się miesiącami, co często zniechęcało inwestorów.

Według przedstawionych w piątek przez rząd propozycji, odwierty w poszukiwaniu gazu łupkowego na głębokości powyżej 300 metrów zwolnione będą z obowiązku uzyskania zgody właścicieli. W zamian za to inwestorzy będą mogli (dobrowolnie) wypłacić właścicielom gruntów 20 tys. funtów odszkodowania. Inwestor zobowiązany też będzie na bieżąco informować mieszkańców o prowadzonych aktualnie pracach.

Spore zasoby ropy łupkowej

W czwartek brytyjska służba geologiczna przedstawiła nowy raport na temat zasobów gazu i ropy w złożach łupkowych na terenie Basenu Weald w południowo-wschodniej części kraju. Badania nie wykazały tam obecności gazu łupkowego, są za to duże szanse na spore zasoby ropy.

British Geological Survey (BGS) przygotowało raport na podstawie wykonanych do tej pory na terenie basenu badań sejsmicznych oraz danych z 248 wykonanych tam odwiertów naftowo-gazowych.

Eksperci BGS stwierdzili, że na terenie basenu nie ma potencjału do występowania złóż gazu łupkowego. Basen może natomiast kryć znaczące zasoby ropy łupkowej – według szacunków mogą one wynosić od 2,2 do nawet 8,5 mld baryłek (290—1100 mln ton). Dla porównania pozostałe jeszcze zasoby ropy i gazu na brytyjskim szelfie Morza Północnego szacowane są na ok. 24 mld baryłek.

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane