• rozwiń

Bruksela ustępuje ws. polskiego CO2

Bruksela ustępuje ws. polskiego CO2
Foto: sxc.hu Foto: Polskie limity CO2 zatwierdzone

Komisja Europejska zatwierdziła polski plan rozdziału uprawnień do emisji CO2, zgodnie z którym polskie przedsiębiorstwa otrzymają prawo do emisji 208,5 mln ton dwutlenku węgla rocznie.

W grudniu ub. r. KE odrzuciła plan przygotowany w 2006 r., który zakładał roczną emisję na poziomie 284,6 mln ton. Zdaniem Komisji ta ilość była zbyt duża, a to dlatego, że przeszacowaliśmy plany produkcyjne naszych przedsiębiorstw. Polska przyznała rację Brukseli.

A nowy plan, opiewający na 208,5 mln ton rocznie (a w latach 2008-2012 w sumie ponad 1 mld 42 mln ton) rząd zatwierdził na początku kwietnia.

Zgodnie z wolą Unii

Przy rozdziale uprawnień do emisji wzięto pod uwagę m.in. zobowiązania przyjęte przez Radę Europejską w marcu 2007 r. dotyczące ograniczenia emisji dwutlenku węgla o 20 proc. do roku 2020.

Zgodnie z postanowieniami unijnego pakietu energetyczno-klimatycznego, od 2013 roku polskie przedsiębiorstwa wytwarzające energię elektryczną część uprawnień do emisji CO2 będą musiały kupować na aukcjach.

Większość lepiej rozwiniętych członków UE będzie musiała kupować całość. Nasze firmy podzielą ich los dopiero w 2020 roku.

//kdj

Ustawienia

Zamknij ustawienia
Ustawienia zostały zapisane